Strategisch adviseren

Omschrijving

Steviger op je plek als adviseur

De essentiële waarde van intern advies
U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en greep op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen?

Waarom gaat het zoals het gaat?
De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Deze opleiding zet u steviger op uw interne adviesplek. Enkele opbrengsten:

  • effectiever adviseren, met meer rust en plezier;
  • inzicht in de verborgen krachten in de organisatie, uw collega’s én uzelf;
  • het vermogen deze krachten voor u laten werken, in plaats van tegen u;
  • het boek ‘Adviseren vanuit het geheel, de vitale waarde van intern advies’ van Paul Kloosterboer en collega’s.

Adviseren is ontwikkelen
Organisaties zijn continu in ontwikkelingen en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl past daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit u op aan? Hoe doet u dat? En hoe geeft u uw eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

Voor wie bestemd?
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die intern adviseert, zoals professionals in de sfeer van ICT, HRM, financiën, kwaliteit, organisatie of communicatie of arbeidsomstandigheden. Of strategisch beleidsadviseurs, teamcoaches, juridisch -, marketing- of technisch specialisten, project- of programmamanagers, directiesecretarissen..

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Adviseren vanuit het geheel’ cadeau.

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1

Waarom gaat het zoals het gaat?
De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Dag 1

(ochtend)
Waarom doe ik wat ik doe?

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Kennismaking en programmatoelichting

09.45 uur
Van drijfveren, overtuigingen tot gedrag en de interactie met omgeving

10.00 uur
Adviescompetitie, spelen met verschillende rollen

11.00 uur
Hoe vind je aansluiting bij de ander?

12.30 uur
Lunch

(middag)
Omgaan met organisatorische dynamieken

13.30 uur
Organisatorische ontstekingen

  • Basale systeemspanningen in organisaties
  • Hoog-laag dynamieken
  • Lijn – advies dynamieken
  • Opdrachtgever – adviseur dynamieken

15.30 uur
Posities, plekken en gevolgen voor intern advies

16.00 uur
Evaluatie en afsluiting

Dag 2

Adviseren is ontwikkelen
Organisaties zijn continu in ontwikkeling en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl past daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit je op aan? Hoe doe je dat? En hoe geef je je eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

(ochtend)
De adviseur als veranderaar

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Eigen visie op veranderen

10.00 uur
Veranderkundig leren kijken

10.30 uur
Gelaagde aanpak bij veranderingen

12.30 uur
Lunch

(middag)
Jouw ontwikkeltocht als adviseur

13.30 uur
Snelle afwisseling van werkvormen met schaalwandelen, reflecteren, visualiseren en experimenteren. Centraal staan de ‘competing commitments’ aan uw professionele gewoontes én verlangens. Ervaringen, gevoelens en gevolgen krijgen de juiste plek. Je gaat niet weg met goede voornemens. U heeft het al gedaan!

16.00 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

 

Cécile de Roos

Cécile adviseert organisaties bij duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en voert o.a. onderzoek uit naar werkstress. Naast haar kerndocentschap bij de NAAW is Cécile zelfstandig adviseur.

 

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven