Dit is de website van VMN media, gevestigd te Zeist. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

VMN media accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door VMN media is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van VMN media, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van VMN media die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en VMN media is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan VMN media dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMN media dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Naar boven