Facility Management

Strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie

drs. G.W.A. Maas, drs. J.W. Pleunis

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Facility management heeft zich ontwikkeld tot een professioneel vakgebied. In de loop van de ontwikkeling is de aandacht steeds meer komen te liggen op de strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie en op het scheppen van voorwaarden waaronder het primaire proces beter kan fungeren.

Het traditionele domein van facility management is het beheren van huisvesting, services en middelen. De auteurs tonen aan dat deze activiteiten onlosmakelijk zijn verbonden met andere ondersteunende disciplines zoals informatie- en communicatietechnologie (ICT) en vastgoedmanagement. Zij pleiten ervoor dat facility management, ICT en vastgoedmanagement niet afzonderlijk gemanaged kunnen worden, maar juist op elkaar afgestemd moeten worden.

Deze uitgave geeft:

  • Een helder totaalbeeld van waar het vak facility management zich nu bevindt
  • Geen nieuwe visies of vergezichten
  • Een geordende bundeling van hedendaagse kennis op het vakgebied facility management

De kracht van dit boek schuilt juist in het niet maken van een keuze maar het integendeel belichten van alle aspecten van het facility management vanuit verschillende invalshoeken.
Frank Voss CFM, facility manager F. van Lanschot Bankiers NV, President IFMA-Holland

Naar boven