Organiseren in en met netwerken

Omschrijving

Werken in netwerken, dat gaat toch vanzelf? Veel mensen spreken over netwerken in termen van ‘zelforganisatie’ of ‘zwermen’, die zich niet laten organiseren. De auteurs laten in dit boek zien dat netwerken wel degelijk zijn te organiseren. Op basis van hun ervaringen in en met netwerken als procesbegeleider, adviseur en deelnemer geven ze jou handvatten om effectiever te werken in én met netwerken. Inzichten uit hun praktijk vormen de kern van dit boek: het bevat praktische handreikingen voor het ontwerpen, organiseren, vitaliseren van netwerken, en het positioneren en handelen in netwerken. Centraal staan hierbij de bouwstenen van een netwerk: een sterke identiteit, betrokken actoren, betekenisvolle ambities en een goed fundament door passende spelregels, netwerkleiderschap en de juiste vorm.

Organiseren in en met netwerken bevat voorbeelden en werkbladen, en reikt mogelijkheden aan om daarmee aan de slag te gaan. Kortom: dit is een praktijkboek voor iedereen die in en met netwerken werkt.

 

Over de auteurs
Nikki Willems, Edwin Kaats, Robin Bremekamp, Ruben van Wendel de Joode en Tim Dees zijn adviseur bij Common Eye, Renee Linck en Rosi Dhaenens zijn zelfstandig organisatieadviseur. Ze werken al jaren in en met netwerken. 
Onder redactie van Nikki Willems, Renee Linck en Edwin Kaats.

Naar boven