Dit is het Privacy en Cookie (+ Fingerprint) Statement van VMN media bestaande uit de volgende BV’s: B+B VMN media BV, VMN media Management BV, VMN media Assurantie BV, VMN media Constructie & Infrastructuur BV, VMN media Food & Horeca BV en VMN media Logistiek & Mobiliteit BV.

VMN media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en is bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aangemeld voor de verwerking van gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). VMN media draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door de websites te gebruiken en uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat VMN media uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS

VMN media legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door VMN media worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van VMN media. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. VMN media verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan blogs en fora geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt VMN media geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

VERWERKING VAN GEGEVENS

Wanneer u zich registreert op een website van VMN media, bijvoorbeeld in de VMN media om producten te bestellen of whitepapers te kunnen downloaden of wanneer u informatie aanvraagt, verstrekt u persoonsgegevens aan VMN media zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsomvang en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat beschikbaar is voor VMN media om specifieke informatie toe te sturen en/of nieuwsbrieven. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing wanneer u documenten en/of video’s download binnen de Vakmedianetshop (Whitepapers) of via landingpages van VMN media titels. Wanneer u een document downloadt, geeft u toestemming en kunt u door een derde partij (de intellectuele eigenaar van het kennisdocument) worden benaderd. Ook hier gaat VMN media zorgvuldig om met de verstrekte gegevens, wij beogen u altijd met relevante leveranciers in contact te brengen en relevante informatie toe te sturen.

Als u meer wilt weten over de persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

COOKIES / FINGERPRINTS

Op de websites van VMN media maken wij gebruik van cookies en/of fingerprints. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code.

Deze cookies en fingerprints worden gebruikt voor de volgende doelen:

• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken;
• het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

BLOKKEREN VAN COOKIES

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Apple Safari Chrome

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

WIJZIGING VAN DIT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

VMN media behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2015.

© VMN media

Naar boven