Enterprise Content Management bij Evides

Hester Eisses

Omschrijving

Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf gebruikte al digitaal werden opgeslagen, was er nog geen integraal systeem waarin men al deze documenten kon raadplegen. Voor de bedrijfsvoering was het van groot belang dat er een dergelijk systeem zou komen.

In deze whitepaper zal na een korte schets van het bedrijf ingegaan worden op de fasen die de afgelopen jaren doorlopen zijn, van invoering van het Document Management Systeem tot op heden.

Daarnaast wordt ingegaan op drie thema’s die momenteel actueel zijn: metadatering, contentbeheer en de record management module.

Naar boven