Meer tevredenheid overleg door juiste inrichting vergaderruimte

P. Smulders, T. Korver, T. van Vuuren

Omschrijving

De veronderstelling in deze whitepaper is dat een passende inrichting een overleg meer effectief maakt. In deze whitepaper is het effect van vier verschillende inrichtingen daadwerkelijk getoetst bij eerste aanblik en tijdens overleg. Er is ondersteuning voor deze veronderstelling gevonden in een onderzoek waarbij in methode 1 (N=114) op grond van foto’s de effectiviteit van vier overlegopstellingen beoordeeld werd en in methode 2 (N=112) zes groepen daadwerkelijk overlegden in de vier overlegopstellingen. Een baropstelling is bijvoorbeeld effectief voor de samenwerking tussen groepsleden.

In deze whitepaper leest u welke opstelling er past bij uw overlegsituatie.

Naar boven