Prestatie inkoop schoonmaak

Royan van Velse

Omschrijving

Het heeft er alles van weg dat de traditionele en conventionele inkoop hun  langste tijd hebben gehad. Er wordt minder gedreigd en meer onderhandeld. We hebben het niet meer over contracten maar over partnerships. We proberen zoveel mogelijk papierloos en maatschappelijk verantwoord te werken. Best Value Procurement komt daar nu bij. Of, in het Nederlands gezegd: prestatieinkoop.

Prestatieinkoop is niet nieuw. Het is overgekomen uit de Verenigde Staten en het komt heel simpel gesteld neer op het volgende: bepaal het resultaat dat een leverancier moet bereiken, binnen afgesproken kaders als budget, veiligheidseisen of productietijden, maar laat hem vooral zelf besluiten met welke mensen en middelen hij dat gaat realiseren. Binnen een organisatie kan men immers niet overal verstand van hebben en met name de ondersteunende en facilitaire diensten lenen zich bij uitstek tot prestatieinkoop. Lees in deze whitepaper meer over deze inkoopvorm.

Naar boven