Succesvol ontwikkelen van hospitality

Bernard Drion, Inge de Bekker

Omschrijving

Hospitality en beleving zijn de ingrediënten waarmee de werk-, maar ook de zorg- en de leeromgeving zich steeds vaker profileren. Facility management kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren door aan te haken op het gewenste DNA van de organisatie en dat te vertalen naar oplossingen in facilitaire voorzieningen als ook gedrag van medewerkers en leveranciers.

Maar hoe kom je tot een gastvrije omgeving? Het is verleidelijk te focussen op het gedrag van mensen en strakke regels te formuleren die voorschrijven hoe medewerkers zich in situaties moeten gedragen. Maar dat werkt niet. Hoe moet het dan wel?

[content_block id=6995]

 

Naar boven