Tips voor een nieuw werkplekconcept

Omschrijving

Digitalisering en flexibilisering van de werkomgeving zijn zichtbare veranderingen bij de beweging naar nieuwe manieren van werken. Voor het slagen van een nieuw werkplekconcept is de aansluiting tussen deze zichtbare veranderingen en het gedrag in de organisatie van cruciaal belang. Het is onder andere de rol van de facility manager en zijn team om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die een nieuw werkplekconcept met zich meebrengt. Tien tips om deze rol zo goed mogelijk in te vullen.

Naar boven