Uitbesteden document management

Flint Tiao, Pim Smit

Omschrijving

Bij een klassieke uitbesteding (single sourcing) zijn altijd twee partijen betrokken: de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze twee partijen hebben ieder hun eigen afwegingen om een uitbestedingsrelatie aan te gaan en er een succes van te maken.

In de praktijk blijkt het verloop van uitbesteding op het gebied van document management de nodige haken en ogen te kennen. Welke aspecten zijn van belang, wat is de impact van het uitbesteden document management  op de toekomstige dienstverlening en wat zijn de lessons learned?

Naar boven