Public procurement - Special bij Inkoop in strategisch perspectief

Public procurement

Omschrijving

Voor dienstverleners, leveranciers en aannemers is de overheid een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste opdrachtgeefster. Overheidsinstellingen en nutsbedrijven verkeren in sommige sectoren zelfs in de positie van vraagmonopolist.

In 2014 werden de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bekendgemaakt voor concessieopdrachten, de klassieke overheid en voor nutsbedrijven. Deze drie richtlijnen zijn via de Aanbestedingswet op 1 juli 2016 van kracht geworden.

De aanbestedingswetgeving streeft zoveel mogelijk eerlijke marktconcurrentie na. Echter, de prijs die lidstaten hiervoor moeten betalen, is een vergaande juridisering van de overheidsinkoop. Met als gevolg dat rechtmatigheid veel meer dan doelmatigheid in de wetgeving en inkoopprocedures centraal is komen te staan.

Mr. Hein van der Horst belicht in deze special de volgende aspecten:

  • De grondbeginselen die aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid ten grondslag liggen.
  • De specifieke kenmerken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid.
  • De inhoud en werking van de Aanbestedingswet.
  • De elf aanbestedingsprocedures die voor de overheid gelden.
  • De specifieke problemen die zich kunnen voordoen in het inkoopproces.

Special bij het boek Inkoop in strategisch perspectief

Naar boven