Canvas Omgevingsmanagement

Samen goed voorbereid richting stakeholders

Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving en allerlei bewegingen van onderop. Is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijden vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw.

Canvas Omgevingsmanagement biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.

– Benut elkaars kennis en kunde aan de voorkant en …
– maak van omgevingsmanagement een samenspel om …
– vanuit gezamenlijke uitgangspunten te werken en …
– stakeholders professioneel te betrekken met …
– als resultaat een opgave die ook van waarde is voor stakeholders.

Recensie Henny Portman: ‘Canvas Omgevingsmanagement is handig en praktisch instrument om met elkaar omgevingsmanagement serieus op te pakken.’

Over de auteurs

Johanneke de Lint werkt al jarenlang samen met publieke en private partijen aan het realiseren van opgaven. Haar expertise ligt op het gebied van omgevingsmanagement, stakeholderdialoog, onafhankelijke procesbegeleiding en het versnellen van besluitvorming. Haar praktijkervaring zet zij graag in als trainer en coach. Zij werkt als zelfstandige.

Thijs Kraassenberg werkt voor organisaties in de publieke en private sector aan opgaven waarbij de samenwerking met stakeholders een grote rol speelt. Dit doet hij als omgevingsmanager bij projecten en als procesbegeleider bij initiatieven waar meerdere organisaties bij betrokken zijn. Daarnaast is hij al geruime tijd bezig met het verder ontwikkelen van het vak omgevingsmanagement.

Roelof Benthem is organisatieadviseur en trainer bij Twynstra Gudde. Hij coacht en traint projectleiders en programmamanagers. Daarbij gaat het altijd over hard en zacht. Het inrichten en managen van een omgevingsproces is een van zijn expertises.

Naar boven