Canvas Omgevingsmanagement

Samen goed voorbereid richting stakeholders

Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem

Omschrijving

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving en allerlei bewegingen van onderop. Is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijden vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw.

Het Canvas Omgevingsmanagement biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.

• Benut elkaars kennis en kunde aan de voorkant van een project of programma om tijdig een omgeving in beeld te hebben en …
• werk samen aan de strategie voor het omgevingsproces. Maak van omgevingsmanagement een samenspel om …
• vanuit gezamenlijke uitgangspunten naar buiten te gaan en betrouwbaar verbindingen aan te gaan en …
• stakeholders professioneel te betrekken als integraal onderdeel van de opgave met …
• als resultaat een opgave die ook van waarde is voor stakeholders.

Over de auteurs

Johanneke de Lint werkt, als zelfstandige, al jarenlang samen met publieke en private partijen aan het realiseren van opgaven. Haar expertise ligt op het gebied van omgevingsmanagement, stakeholderdialoog, onafhankelijk procesbegeleiding en het versnellen van besluitvorming. Haar praktijkervaring zet zij graag in als trainer en coach.

Thijs Kraassenberg werkt aan maatschappelijke vraagstukken waarbij samenwerking met partners en stakeholders cruciaal is. Hij helpt organisaties als adviseur, trainer of procesbegeleider bij het tot stand brengen van projecten en programma’s waarbij de omgeving een grote rol speelt.

Roelof Benthem is organisatieadviseur en trainer bij Twynstra Gudde. Hij coacht en traint projectleiders en programmamanagers. Daarbij gaat het altijd over hard en zacht. Het inrichten en managen van een omgevingsproces is een van zijn expertises.

Naar boven