De kwaliteit van milieu- en arbozorg

Henk Doeleman, Jan G.V. Maas

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Bedrijven zijn verplicht een volledig of gedeeltelijk milieuzorgsysteem in te voeren. Daarnaast neemt de aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers toe. Dit bepaalt mede de aantrekkelijkheid als werkgever en vormt steeds vaker een criterium bij aanbestedingen en inkooprelaties. Dit heeft geleid tot een consistente set van normen voor de arbo- en milieuzorgsystemen. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat er talloze parallellen zijn met de concepten, aanpak en vormgeving van systemen voor kwaliteitszorg. Bedrijven die reeds aan de slag zijn met het INK-managementmodel of de Balanced Scorecard, of al over een kwaliteitszorgsysteem beschikken, komen dan ook sneller tot een milieu- of arbozorgsysteem. De ervaring leert dat integratie van de milieu-, kwaliteits- of arbozorg in de bedrijfsvoering en planning & control goed mogelijk is.

In De kwaliteit van milieu- en arbozorg worden invoering en vormgeving van een geheel of gedeeltelijk geïntegreerd milieu-, kwaliteits- en arbozorgsysteem belicht. Naast een praktische handleiding met een theoriegedeelte, is het een werkboek met de nieuwste checklists, vragenlijsten en richtlijnen. Deze zevende druk bevat de meest recente ontwikkelingen uit de wetgeving op het gebied van de milieu- en arbozorg. De richtlijnen en de terminologie rondom de vernieuwing van het INK- managementmodel zijn aangepast aan de nieuwste inzichten. Ook zijn recente bedrijfskundige benaderingen op het gebied van human resource management, risicomanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen.

Over de auteurs

Dr. Henk Doeleman is strateeg en programmamanager Global Goals van de Gemeente Rheden. Hij is tevens Senior research affiliate aan de Universiteit Twente.  Voorheen was hij algemeen directeur van TNO Management Consultants. Eerder schreef hij onder andere: Leiderschap in balans (2004), A3 methodiek (2010), De A3 methodiek, planlastvermindering door jaarplannen met focus, bezieling en resultaat (2012), , Leiderschap een gesprek waard (2012), Van goed naar excellent onderwijs (2014) en One paper strategy (2014).

Ir. Jan G.V. Maas is na een carrière in het bedrijfsleven op het gebied van research, engineering en kwaliteitszorg bij o.a. AKZO Nobel, Rank Xerox en ASML actief geweest als consultant bij Deloitte & Touche en Kapteyns Maas & Becking. Er staan twintig boeken op zijn naam betreffende leiderschap, professionele dienstverlening, innovatie, ontwerpen, kwaliteits- milieu- en arbozorg.

Henk Doeleman

Henk Doeleman

Naar boven