Governance en ondernemerschap in de zorg

Nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg

Louis Houwen, Luuk Arends, Pieter Bergkamp

Omschrijving

Bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen staan meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. Marktwerking en incidenten in de zorgsector resulteren in nieuwe verantwoordelijkheden voor bestuurders, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden.

In dit boek worden in 12 hoofdstukken verschillende onderwerpen (beloningen, fusies, relatie medisch specialisten-bestuurders, cliëntenrechten, maatschappelijke onderneming, ondernemingsvormen) behandeld die met het huidige governance in de zorg te maken hebben. Elk hoofdstuk sluit af met een interview met iemand die het onderwerp vanuit de eigen praktijk toelicht. De geïnterviewden zijn: Pauline Meurs, Guy Peeters, Rob de Jong, Kim Putters, Cathy van Beek, Hansmaarten Bolle, Han Noten, Florent Vlak en Fred Hammerstein.

Naar boven