Horizontaal organiseren

Horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken

Renco Bakker, Teun Hardjono

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Genomineerd voor Boek van het Jaar 2013 van de OOA

Systemen waar we al lang mee werken, lijken op dramatische wijze vast te lopen. Het financieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht. Ook op organisatieniveau gaat er veel mis. Om al deze problemen het hoofd te bieden is meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

Renco Bakker en Teun Hardjono leggen in dit boek verbanden tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap. Ze laten zien wat procesgericht werken kan opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming.

Recensie vakjury OOA Boek van het Jaar 2013

  • Hier zijn echte experts aan het woord
  • Poging om mensen en processen met elkaar te verbinden, goede introductie
  • Een degelijk en leesbaar state of the art boek, met een heldere visie
  • Veel interessante inzichten
  • Waardering voor het ‘idealistische’ perspectief

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Naar boven