KAM-management in de praktijk

Invulling geven aan eisen en richtlijnen

Olaf van den Berg, Rogier Gerritsen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Om klanten tevreden te houden, moeten we kwaliteit leveren. Dat spreekt voor zich. En ook arbo en milieu spelen een belangrijke rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Tegelijk echter hebben ondernemers geen zin in een tijdrovende berg papierwerk en tenenkrommende bureaucratie. Maar hoe voldoe je aan alle eisen en richtlijnen van wetgever, medewerkers en maatschappelijke partijen en verbeter je meteen de resultaten?

In deze geheel herziene druk van KAM-management in de praktijk wordt helder en duidelijk aangegeven wat de succesfactoren zijn van een goed integraal KAM-managementsysteem en hoe dit kan worden opgezet. Niet het systeem zelf is hierbij het uitgangspunt, maar het doorvoeren van daadwerkelijke verbeteringen.

De integratie van de afzonderlijke kwaliteitszorg-, arbozorg- en milieuzorgsystemen gebeurt aan de hand van een uitgebreid stappenplan waarmee gebruikers direct aan de slag kunnen. Om het praktijkgerichte karakter te benadrukken, zijn vele praktijkvoorbeelden uit verschillende branches opgenomen. Daardoor is het boek niet alleen interessant voor het bedrijfsleven, ook binnen het onderwijs kan het zeker zijn nut bewijzen.

Het boek beschrijft de zoektocht naar de succesfactoren van goed werkende managementsystemen bij grotere en kleinere bedrijven. Daarvoor putten de auteurs uit hun ervaring die ze als adviseur hebben opgedaan bij tientallen bedrijven.

Naar boven