Leiderschap van de programmamanager

Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop

Omschrijving

Leiderschap van de programmamanager staat op de longlist voor Managementboek van het Jaar!

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het realiseren van de energietransitie, het verbeteren van de dienstverlening van een organisatie of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het vak dat de betrokkenen helpt dit soort opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek, Leiderschap van de programmamanager, vullen we die lacune op. De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

In dit boek hebben we 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder zult ontwikkelen. Meer informatie op leiderschapvandeprogrammamanager.nl.

Over de auteurs

Björn Prevaas werkt sinds 1 januari 2018 samen met zijn partner Manon Ruijters vanuit de door hen opgerichte Good Work Company. Hiervoor was hij onder meer elf jaar adviseur en partner bij Twynstra Gudde. Björn: ‘Omdat ik het vak Programmamanager een warm hart toedraag, onderneem ik allerlei initiatieven om het verder te ontwikkelen. Al jaren heb ik een actieve rol in PGM Open en het PGM Open Netwerk, een event en een platform voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen programmamanagers. En heb ik in 2014 samen met Theo van der Tak Werken aan Programma’s gelanceerd, een veelgebruikt platform over programmamanagement. Samen publiceerden we in 2016 ook het Program Canvas.’

Jo Bos werkt meer dan 25 jaar aan de professionalisering van programma’s en projecten in organisaties. Sinds 2011 als zelfstandig adviseur vanuit Jo Bos & Co, daarvoor als adviseur en directeur van diverse adviesbureaus onder meer Kern Konsult en Phaos. Jo: ‘Ik werk elke dag met plezier in organisaties die de slag naar opgavegericht werken maken, in de begeleiding van het opzetten of uitvoeren van programma’s en in coaching van programmamanagers en -teams. Ik schreef de boeken Projectmatig Creëren, Programmatisch Creëren, PMC Compact en Project Canvas, heb een initiërende rol in PGM Open en het PGM Open Netwerk. Daarnaast ben ik kerndocent van de Leergang Strategisch Programmamanagement van AOG School of Management.’

Helmuth Stoop is partner ‘project- en programmamanagement’ bij Twynstra Gudde. Hij is vanuit zijn achtergrond als bestuurs- en organisatiewetenschapper met een voorliefde voor organisatiepsychologie gefascineerd door vraagstukken omtrent governance in projecten en programma’s. Ook professionaliseert hij organisaties in project- en programmamanagement, door advies, training en coaching. Helmuth: ‘Ik ontwikkelde Het KOMPAS©, een analyse- en diagnosemodel dat inzicht geeft in organisatiekenmerken die belemmerend en bevorderend zijn voor het werken in, aan en met programma’s. Samen met mijn collega-auteurs heb ik een actieve rol in PGM Open en diverse productontwikkelingen in het vakgebied.’

Björn Prevaas (l), Jo Bos en Helmuth Stoop (r)

Naar boven