Leren samenwerken tussen organisaties

Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships

Edwin Kaats, Wilfrid Opheij

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Geen enkele organisatie kan de grote private en publieke vraagstukken van deze tijd helemaal alleen oplossen. Of het nu gaat om innovatie, zorg, economische ontwikkeling, duurzaamheid of een recessie: samenwerken is nodig. Maar het aangaan van samenwerkingsrelaties blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als je als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde. Leren samenwerken tussen organisaties helpt om deze regels en logica te doorzien.

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatsverwachting op te geven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Vaak zijn het niet eens inhoudelijke verschillen van inzicht die goede samenwerking in de weg staan. Een van de grote problemen is spraakverwarring tussen partijen, die meestal ontstaat doordat betrokkenen niet helemaal dezelfde ‘taal’ spreken, of doordat ze andere verwachtingen hebben en de dingen anders percipiëren. In zo’n geval helpt het om te proberen een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo’n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Welke soorten samenwerking zijn er?
  • Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan?
  • Op welke manier kun je cruciale elementen doorzien en beïnvloeden?
  • Hoe maak je een samenhangende analyse en beoordeling?
  • Welke interventies kun je toepassen om de samenwerking te verbeteren?

Leren samenwerken tussen organisaties is vooral bedoeld als hulpmiddel voor professionals die samenwerkingsverbanden tot stand brengen en hun functioneren daarin willen verbeteren of evalueren.

Nu ook het Alliantiekaartspel beschikbaar

Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij is Managementboek van het Jaar 2013. Eerder stond dit boek ook al in de finale voor het Ooa Boek van het Jaar.

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Over de auteurs

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij waren beiden partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en zijn medeoprichter en partner van Common Eye, gespecialiseerd in samenwerken in allianties, netwerken en partnerships.

Naar boven