Meer dan de som der delen

Systeemdenkers over organiseren en veranderen

Brechtje Kessener, Leike van Oss

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Meer dan de som der delen geeft een overzicht van de belangrijkste systeemdenkers over organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere systeembenadering centraal. Daarbinnen belichten de veertig auteurs een grondlegger, theorie of methode en verbinden die met hun eigen professionele praktijk. De delen en hoofdstukken laten zich prima afzonderlijk lezen. Het boek als geheel toont de samenhang tussen de verschillende benaderingen.

Brechtje Kessener en Leike van Oss zijn erin geslaagd om de verbanden tussen de verschillende benaderingen zichtbaar te maken. Voor elke benadering schetsen zij een intrigerend verhaal waarin de lezer zicht krijgt op wat het systeem is, hoe de mens daarin een rol speelt en hoe de organisatieprofessional dit kan gebruiken.

Meer dan de som der delen maakt het brede spectrum aan systeembenaderingen zichtbaar op een toegankelijke manier. Het geeft zicht op wat er binnen organisaties gebeurt en biedt voor organisatieprofessionals een onderbouwing voor hun professionele handelen. Daarmee is het een onmisbaar boek voor adviseurs, managers, beleidsmedewerkers en studenten.

“Met een diepe buiging naar al die auteurs: ‘Meer dan de som der delen’ is een rijk bezit.”
Nico de Jong, senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over de auteurs

Brechtje Kessener ondersteunt als project/programmaleider, procesbegeleider en (schaduw)adviseur professionele maatschappelijke organisaties. Brechtje studeerde industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Zij studeerde cum laude af op de relatie tussen productinnovatie, organisatieontwikkeling en bedrijfscultuur. Sindsdien heeft zij zich via werkervaringen, opleidingen, zelfstudie, doceren en schrijven verder geschoold in ontwerpdenken, systeemleer, professionalisme, organisatie- en veranderkunde. Zij ontwikkelde haar eigen kijk op multidisciplinair organisatieontwerp met en voor alle betrokkenen. Sinds 2000 is zij verbonden aan Sioo, waar zij onder andere de Studieweek Systemen verzorgt.

Leike van Oss studeerde natuurgeneeskunde en werkte als natuurgeneeskundige en acupuncturist. Zij leerde kijken vanuit het geheel naar het specifieke en omgekeerd en begreep dat er brood op de plank kwam als je je handen liet wapperen. Leike studeerde sociale psychologie en werd adviseur, interim-manager, coach en opleider. Zij bleef altijd gefascineerd door de verbanden en verbindingen in en tussen organisaties en in de wijze waarop het blijkt te werken. Leike is een pragmatisch praktijkmens, maar ook dol op theorie en theorie over theorie: het zien van overeenkomsten en verschillen tussen verschillende denkpistes en de consequenties voor de praktijk van het vak. Zij heeft oog voor de orde in de chaos. Leike zou haar agenda kunnen vullen met het opleiden van vakgenoten, maar blijft graag zelf actief in de veranderpraktijk en verzint graag nieuwe werkvormen. Sinds 1997 vormt zij met Jaap van ’t Hek het bureau Organisatievragen, waar zij samen werken bij klanten en aan allerlei publicaties.

Leike van Oss en Brechtje Kessener

Leike van Oss (l) en Brechtje Kessener

Naar boven