Mensen veranderen

Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen

Léon de Caluwé, Paul Janssen, Yvonne Burger

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De titel Mensen veranderen kan op twee manieren worden uitgelegd: mensen veranderen en ontwikkelen zich door wat ze meemaken, maar mensen veranderen ook andere mensen. Rondom veranderen is een complete industrie ontstaan van professionals die allerhande theorieën en interventies hebben ontwikkeld. Deze theorieën zijn beschreven in diverse boeken, maar een overzicht met inzichten en interventies op individueel niveau ontbrak nog. Die is er nu wel: Mensen veranderen.

Veel veranderingsprocessen in organisaties lopen vast omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met individuele verschillen. Een individueel veranderingstraject kan immers pas succesvol zijn als er een juiste mix is tussen situatie, persoon, de interventie en eigenschappen en competenties van een eventuele begeleider.


Mensen veranderen
is een rijke bron van waardevolle klassieke literatuur en van meer recente ontdekkingen uit onderzoek en herhaalde ervaringen.
Deel I gaat in op de kernbegrippen uit de psychologie: persoonlijkheid, gedrag en situatie en hoe die met elkaar zijn verbonden.
Deel II gaat in op de processen van leren, veranderen en hoe emoties daarbij spelen.
Deel III beschrijft vijftig interventies op zes dimensies, de effectiviteit van interventies en gaat in op de relatie tussen de interventionist en de interventionee.

Mensen veranderen is geschreven voor al diegenen die zich uit hoofde van hun beroep of uit hoofde van hun interesse bezighouden met het fenomeen mensen veranderen. Het is een boek om te lezen én om als naslagwerk te gebruiken.

Naar boven