Mijn Binnenste Buiten

Werken aan je professionele identiteit

Freerk Wortelboer, Manon Ruijters en Gerritjan van Luin

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.

Waar de auteurs in het boek Je Binnenste Buiten een model hebben ontwikkeld rondom professionele identiteit en de theorie uiteenzetten, is dit een praktijkboek. In dit boek wisselen praktijkverhalen, korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek en persoonlijke vragen elkaar af. Ze nodigen je uit je professionele kleur te onderzoeken en te versterken.

Mijn Binnenste Buiten laat zien hoe jouw professionele identiteit verbonden is met wie je bent, wat voor werk je doet en in welke context je werkt. Het boek is er vooral voor professionals (in de meest brede zin van het woord, dus iedereen die actief vorm wil geven aan zichzelf, zijn vak en de werkomgeving) om hen handreikingen te bieden om met professionele identiteit aan de slag te gaan. Alleen, maar liever nog met professionele vrienden.

Bekijk ook:
Je Binnenste Buiten, met het model rondom professionele identiteit
en de 70 dialoogkaarten Ons Binnenste Buiten

Over de auteurs

Manon Ruijters werkt met name rondom vraagstukken in professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Dat doet zij met diverse partners in allerlei settings vanuit haar thuishaven Good Work Company. Sinds 2011 is zij werkzaam als lector aan Aeres Hogeschool Wageningen, waar zij zich bezighoudt met onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling. In 2017 werd zij hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU, en maakt daar deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding Verandermanagement, de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek aan de School of Business and Economics. Onderzoek en praktijk lopen in haar werk voortdurend door elkaar heen. De praktijk houdt haar op het rechte spoor: de onderwerpen en vraagstukken die
daar opkomen sturen de ontwikkeling. Wat zij in de praktijk tegenkomt en uitprobeert, versmelt vervolgens in het lopende onderzoek en omgekeerd. Manon Ruijters publiceert graag in zowel wetenschappelijke als populaire boeken en tijdschriften.

Gerritjan van Luin studeerde chemische technologie en filosofie. Hij is vanaf 1975 in diverse functies werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, als leraar, conrector, rector, bestuurder. Hij was vier jaar (plaatsvervangend) projectleider bij ISIS/Q5 waar hij zich bezighield met professionalisering van schoolleiders en kwaliteitszorg. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig coach, adviseur, docent en toezichthouder. Gerritjan is lid van de onderzoeksgroep Professionele identiteit. Hij is redacteur van De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs en leiderschap. Organisaties en hun leiders worden vitaal en blijven dat als er met mildheid naar (vaak ingesleten) handelingspatronen gekeken kan worden en er ruimte komt om naar nieuwe, vruchtbare perspectieven te gaan zoeken. Daarbij behulpzaam willen zijn is een rode draad door zijn professionele loopbaan.

Freerk Wortelboer heeft na een opleiding tot psycholoog ruim 20 jaar bij diverse adviesbureaus gewerkt en is sinds 2009 zelfstandig gevestigd. Hij heeft naast advies/trainersrollen ook leiderschap aan den lijve ervaren als teamleider en als managing partner in een adviesbureau. Hij werkt vooral met hoogopgeleide eigenwijze professionals en leiders in onderwijs, zorg en professionele dienstverlening. De vraagstukken waar een opdrachtgever voor bij hem aanklopt gaan over organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering en samenwerking. Hij draagt ook bij aan onderzoek, bijvoorbeeld naar professionele identiteit, responsief leiderschap
en naar de impact van life-events op leiderschap. En publiceert graag over het vak, onder meer over werkconferenties, leiderschap, wijsheid en transformatief leren.

Manon Ruijters (l), Gerritjan van Luin (m) en Freerk Wortelboer (r)

Manon Ruijters (l), Gerritjan van Luin (m) en Freerk Wortelboer (r)

Naar boven