Op leven en dood

Hein Griffioen, Peter Sierksma

Omschrijving

In het boek worden zes bestuurders van zorginstellingen geinterviewd die openhartig vertellen over hun ervaringen met een calamiteit. Het gaat dan niet alleen om procedures, maar ook om cultuur en leiderschap binnen zorgorganisaties. De auteurs zijn er goed in geslaagd een indringend beeld te geven van de rol van zorgbestuurder bij calamiteiten en stimuleren zo noodzakelijke reflectie en het trekken van lessen. De interviews en conclusies van de auteurs zijn ook voor andere echelons binnen de zorg en voor toezichthouders leerzaam en de moeite waard.

Naar boven