Praktijkboek Intervisie

Meer vermogen door collegiale blik

Monique Bellersen en Inez Kohlmann

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. In dit boek laten de auteurs zien hoe dat in de praktijk werkt en wat een geslaagde intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie.

De resultaten van een organisatie worden voor een groot bepaald door de kwaliteit van de werknemers. Voor hun professionele ontwikkeling is intervisie dan een onmisbaar instrument. Het legt in relatief korte tijd onderliggende gedragspatronen bloot die in het werk een rol spelen, het confronteert deelnemers met leemtes in hun kennis en kunde, en het legt aannames over hun professionele rol bloot. Daardoor draagt intervisie niet alleen bij aan de vakinhoudelijke deskundigheid van de werknemer, maar verbetert het ook diens persoonlijk functioneren en de samenwerking met collega’s.

In dit boek worden stapsgewijs 27 intervisiemethoden besproken die ieder op hun eigen manier kunnen bijdragen aan leren en verbeteren. De Methodeselectiewijzer geeft handvatten om voor elke situatie een juiste keuze voor een methode te maken. Ook komt de cruciale rol van de facilitator uitgebreid aan bod. De facilitator is sterk bepalend voor de kwaliteit van intervisie. Praktijkboek Intervisie biedt een groot aantal praktische aanknopingspunten om deze rol en de bijbehorende taken goed te vervullen.

Er is ook een Engelse versie van het boek en de auteurs hebben een kaartspel bij het boek ontwikkeld met 75 goede vragen, het 75 Helpende Vragen Spel.

Lees verder over intervisie op Management Impact.


Over de auteurs

De auteurs Monique Bellersen en Inez Kohlmann zijn beiden actief als organisatieadviseur en facilitator. Zij begeleiden diverse organisaties bij (het introduceren van) intervisie. Zij doen onderzoek naar de voorwaarden en toegevoegde waarde van intervisie bij individu en organisatie. Daarnaast hebben zij de ambitie om intervisie ook internationaal sterker op de kaart te zetten.

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Naar boven