Praktijkgids Pensioenen 2017

Een onmisbare gids met alles over pensioenen. Nu en in de toekomst.

De Praktijkgidsen

dhr. C.W.G.M. Dekkers FFP MFP, dhr. Drs. R.J. van Woerden

Omschrijving

In de Praktijkgids Pensioenen vindt u actuele en betrouwbare informatie die van belang is voor staffunctionarissen die het pensioenbeleid van de organisatie in hun pakket hebben, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en u krijgt tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen:

  • opbouw van het Nederlands pensioenstelsel volgens het driepijlersysteem;
  • socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen;
  • pensioen in de toekomst;
  • aandachtspunten voor de werkgever bij pensioen;
  • rechten van de werknemer;
  • uitvoering van de pensioentoezegging;
  • fiscale behandeling van pensioenen;
  • pensioen in de jaarrekening
  • gevolgen voor pensioen van bijzondere gebeurtenissen als faillissement, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

Wijzigingen in editie 2017:
Jaarlijks wordt de Praktijkgids weer volledig geactualiseerd. Belangrijke thema’s van dit jaar zijn de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018, de mogelijkheden van variabele pensioenuitkeringen, de verruimde instemmingsrechten van de ondernemingsraad en het vervallen van de eis om te moeten doorwerken bij uitstel van de pensioenleeftijd door een werknemer. De AOW-leeftijd wordt sinds 2013 verhoogd en is in 2017 voor de meesten 65 jaar en negen maanden. De verwachting is dat de AOW voor iemand geboren in 1988 ingaat op 72-jarige leeftijd. Een van de gevolgen is dat werknemers langer moeten doorwerken en derhalve ook langer fit moeten blijven. De hoogte van de maximaal mogelijke pensioenopbouw is fors gedaald waardoor de noodzaak om door te werken ook financieel voor de meesten aanwezig zal zijn. Deze gids geeft praktische tips over pensioen, de communicatie hierover en de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van zijn pensioenregeling.

Aanvullende informatie
Van de Praktijkgids Pensioenen verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.

www.praktijkgidspensioenen.nl

Naar boven