Queeste naar goed werk

Over krachtige professionals in een lerende organisatie

Manon Ruijters

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Organisaties zoeken naar manieren om hun professionals meer ruimte, eigenaarschap en zelfsturing te geven. Opgaven worden steeds meer integraal opgepakt en het samenspel neemt toe. Menige organisatie kampt daarbij met een opvallende combinatie van uit putting en onderbenutting. Naast klachten over werkdruk zien we ook professionals die aanzienlijk meer in hun mars hebben dan ze kwijt kunnen in hun werk. Het is dan ook geen rare gedachte om het lerend vermogen van mensen, teams en de organisatie als geheel te willen versterken.

In Queeste naar goed werk onderzoekt Manon Ruijters wat de hedendaagse ontwikkelingen vragen van professionals en organisaties. Wat is nodig om samenspel soepel te laten verlopen en een lerende organisatie te vormen? De verkenningen maken dat we wellicht met meer compassie kunnen kijken naar de worstelingen die met deze ontwikkelingen gepaard gaan. Ze zijn er echter vooral op gericht om nieuwe inzichten te vinden die helpen vorm te geven aan het noodzakelijke leren in verandering.

Over Manon Ruijters
Haar werk kenmerkt zich door een wisselwerking tussen theorie en praktijk (onderzoeken, adviseren, begeleiden, schrijven) op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op professionals en lerende organisaties. Dat doet ze met veel partners in allerlei settings, maar met name samen met Björn Prevaas in de Good Work Company.

Haar werk als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen betreft vooral onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Als hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de School of Business and Economics van de VU tenslotte, maakt ze, samen met Wouter ten Have en Steven ten Have, onderdeel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding en de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek. Eerder werkte ze als adviseur en academic partner bij Twynstra Gudde en als projectleider bij Sardes.

Ze publiceerde diverse artikelen en boeken, waaronder DRIE: Vormgeven aan organisatieontwikkelingDe Canon van het leren en Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties.

Manon Ruijters

Manon Ruijters

Naar boven