Supervisiekunde

Meerperspectivisch

Jan Oosting (red.), Marcel Hoonhout (red.), Marjo Boer (red.)

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Supervisie is een vak in ontwikkeling. Supervisiekunde werkt de competentieaspecten van een supervisor uit, beschrijft contexten waarin supervisie een rol speelt, verheldert wat mensen doen die met leren bezig zijn (leeractiviteiten) en wat een begeleider van leerprocessen kan bieden (krachtige leeromgevingen).  Supervisie wordt gepositioneerd ten opzichte van andere begeleidingsvormen in termen van keuzes op een reeks van spanningsvelden.

Ook supervisoren onderling verschillen in hun keuzes die zij binnen het vak maken. Die gevarieerdheid van het vak wordt expliciet gemaakt. De inzetbaarheid van supervisie (met mogelijkheden en begrenzingen) kan steeds duidelijker omschreven worden. De state of the art binnen het vak wordt door een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap van supervisoren getoond. Via hun artikelen verwoorden de auteurs verkregen inzichten in het stimuleren van ervaringsleren en – in de praktijk beproefde – vormgeving daarvan.

Het boek biedt een meerperspectivische blik op het vak en geeft zo vorm aan een van de kernwaarden van supervisie, te weten waardering van diversiteit.

Naar boven