Het beheersen van personeelsrisico's met Human Resource Controlling

Mr. drs. C. Cuypers CMC

Omschrijving

De prestatie en de levensduur van organisaties berust in belangrijke mate op de beheersing van de organisatierisico’s. Hiertoe behoren ook de personeelsrisico’s. Personeelsrisico’s zijn risico’s op het personele vlak die de prestatie en de levensduur van de organisatie schade kunnen toebrengen. Er kunnen vijf gebieden onderscheiden worden:
• Uittredingsrisico’s
• Knelpuntrisico’s
• Aanpassingsrisico’s
• Motivatierisico
• Loyaliteitsrisico

Aan het managen van deze risico’s, c.q. het voorkomen of reduceren ervan, kan Human Resource Controlling (HRC) een bijdrage leveren.

Naar boven