Aan de slag met eindredactie

Secretaresse Wijzer

M. de Jong

Los exemplaar

Omschrijving

Zó redigeer je een tekst

Een belangrijk onderdeel van je werk is de schriftelijke communicatie. E-mails, brieven, memo’s en rapporten. Zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven worden elke dag heel wat e-mails, brieven en beleidsnota’s geschreven. Het resultaat is echter lang niet altijd helder en duidelijk. Daarom is het van belang dat iemand goed naar de tekst kijkt voordat hij verstuurd wordt. Misschien ben jij de aangewezen persoon om de tekst zó te verbeteren, dat de lezer de tekst begrijpt.

Dit boekje is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse werk e-mails en brieven in zo’n vorm wil gieten dat de lezer direct begrijpt wat de schrijver bedoelt. Om dat te kunnen moet je op de hoogte zijn van de taalregels. Je moet de fouten kunnen herkennen. Wát is er fout? Vervolgens moet je weten hoe je een tekst aantrekkelijker en beter leesbaar kunt maken.

Met dit boekje wil ik je een handreiking bieden. Ik wens je veel succes!

Naar boven