Manage je werk!

Beter presteren door organiseren

Secretaresse Wijzer

mw. M.H.M. Smits

Omschrijving

Handiger, slimmer en vooral sneller omgaan met alle informatie die we voor ons werk nodig hebben, is de kern van deze Wijzer Manage je werk! Beter presteren door organiseren.

En dat houdt meer in dan timemanagement en prioriteiten stellen. Om de juiste dingen te kunnen doen, moet je de doelen van je organisatie en afdeling kennen, precies weten welke informatie je op welk moment nodig hebt voor iedere activiteit. Procesbeschrijvingen geven je het inzicht en overzicht dat je nodig hebt voor het plannen van je werk.
Veel aandacht is er ook voor het organiseren van je e-mails en (digitale) documenten, zodat jij en anderen informatie makkelijk terug kunnen vinden. Tips voor het managen van je werktijd ontbreken evenmin, zodat je in minder tijd niet alleen de goede dingen doet, maar ook tijd hebt om je werk écht goed te doen.

Slimmer werken dus door het beter benutten van tijd, middelen en menskracht.

Naar boven