Meer Power met timemanagement 3.0

dhr. M. Balkenende, dhr. P. Vos

Omschrijving

De secretaressefunctie is de afgelopen jaren geëvolueerd van een puur dienstverlenende naar een meer organiserende en coördinerende functie. Het Nieuwe Werken heeft dit proces duidelijk versneld! Het biedt de secretaresse kansen op verdere ontwikkeling om met power en communicatiekracht de uitdagingen op te pakken! Duidelijke keuzes maken is en blijft de sleutel tot succes.

Dit boek geeft inspiratie door de belangrijkste onderwerpen rondom timemanagement te behandelen waar nodig gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk. Bij het verzamelen van praktijkvoorbeelden is gebruik gemaakt van LinkedIn. Enkele tientallen secretaressen hebben bijdragen geleverd aan discussies op de LinkedIn groep van Management Support. Enkele daarvan zijn opgenomen in dit boek.

Dit boek kan op verschillende manieren gelezen worden: van A tot Z of, geheel in lijn met de huidige tijdgeest: zappend langs de onderdelen die jouw interesse opwekken.

Naar boven