Ontzorgen op hoog niveau

Jakob Zwinderman, Peter Vos, Pieter Hoekstra

Los exemplaar

Omschrijving

Durf van meerwaarde te zijn

Anno nu werken secretaresses vaak niet meer voor één manager. Steeds vaker werken ze voor diverse managers of een totaal team. Dit vraagt om een andere manier van werken; het ontzorgen op hoog niveau van het management. Ontzorgen is, over het algemeen, voor secretaresses gesneden koek. Ontzorgen op hoog niveau is de mind-shift van werken ‘voor’ naar werken ‘met’ een manager.

Ontzorgen op hoog niveau is m.a.w. samen met je manager(s) invulling geven aan een zo optimaal mogelijke samenwerking. Het is het managen van de wederzijdse verwachtingen en dat vertalen naar de praktijk van alledag. Zowel de secretaresses als hun managers profiteren hiervan. Het is op (min of meer) gelijkwaardig niveau samen tot de gewenste resultaten komen, waarbij ieder zijn of haar bijdrage levert. Het is heldere afspraken maken en die afspraken nakomen. En als dat een keer niet gebeurt elkaar, zonder dat er gedoe van komt, hierop aanspreken.

De auteurs van dit boek zijn al jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het secretaressevak. Zij delen in dit boek het inmiddels opgebouwde gedachtengoed rondom ‘ontzorgen op hoog niveau’ met je. De belangrijkste spelers en randvoorwaarden bij ontzorgen op hoog niveau komen aan de orde: jij, je manager(s) en je organisatie. Een inspirerend boek voor iedere secretaresse die zich wil ontwikkelen!

De auteurs schreven eerder het succesvolle Projectassistentboek (jouw rol en positie in projecten).

Naar boven