Arbomanagement: van OHSAS 18001 naar ISO45001

7 november 2019, BCN Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Arbomanagement: Van OHSAS 18001 naar ISO 45001  

Wanner bedrijven of instellingen hun arbeidsomstandigheden verbeteren kan de verandering snel weer verdampen. Blijvende aandacht is niet gegarandeerd en de genomen maatregelen zijn lang niet altijd geborgd. Er moeten voorzieningen in de organisatie zijn die bewaken dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk blijven doen, ook als de wereld intussen is veranderd. Want dat heeft gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Met een arbomanagementsysteem kunt u risico’s identificeren, beheersen en blijven beheersen. Een veel gehanteerde norm hiervoor is tot nu toe OHSAS 18001. De nieuwe norm ISO 45001 vervangt deze binnenkort. Wat betekent dat voor u als arboprofessional?

Wat leert u?

 • U leert wat de nieuwe structuur wordt van de ISO-normen;
 • U weet wat er met de komst van de nieuwe norm van ISO 45001 voor uw organisatie verandert;
 • U ontdekt hoe het certificeringstraject in elkaar zit;
 • U leert hoe u een goed zorgsysteem opzet.

Bestemd voor:

 • Management
 • Leidinggevende
 • Veiligheidsdeskundige
 • Arbocoördinatoren

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname, met vermelding van de accreditatiepunten.

Accreditatie:

 • Waardering Hobéon SKO-AH  1 punt
 • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10.15 uur
Nut en kosten van een zorgsysteem (wel of niet certificeren)

11.15 uur
De nieuwe structuur van de ISO-normen

 • de High Level Structure
 • de kerneisen
 • de relatie met andere ISO normen

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Wat verandert er voor de organisatie ten opzichte van de oude ISO 18001 norm

14.30 uur
De Eisen van de ISO 45001 en de praktische uitleg hiervan

15.30 uur
Het opzetten van een zorgsysteem

16.30 uur
Het certificeringstraject

17.00 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Pieter Diehl
Hoger veiligheidskundige/organisatie adviseur en auteur van diverse boeken over arbeidsomstandigheden en zorgsystemen. Adviseert bedrijven bij transities en het opzetten van zorgsystemen en is examinator bij de PHOV.

Henk Koenders
Hoofd inspecties en tevens plaatsvervangend directeur van de directie MHC van de Inspectie SZW. Daarnaast is hij lid van het managementoverleg van het BRZO+ en lid van de Programmaraad PGS. Hij is docent aan de MOSHE opleiding en examinator bij de PHOV opleiding. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken en elektronische producten op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven