Fusies en overnames en de rol van de or, workshopmiddag

Omschrijving

Welke rol kan jouw or spelen in de diverse fasen van een fusie of overname?
Workshopmiddag in samenwerking met Sprengers Advocaten


SLECHTS € 165,- P.P.!!

 

In fusie-, verkoop- en overnametrajecten spelen niet alleen veel verschillende belangen, maar worden belangrijke beslissingen vaak ook snel genomen. De materie is bovendien zeer complex. Hoe kan de or daarbij het beste zijn rol vervullen? Hoe zorg je er voor dat de or de kansen en meerwaarde van een fusie, verkoop of overname goed kan beoordelen en de risico’s daarvan kan beperken? Op welke manier kan de or bij een dergelijk traject optimaal zijn invloed uitoefenen?

Samen met Sprengers advocaten organiseert OR Magazine op 7 juni a.s. een studiemiddag waarbij de verschillende aspecten van een fusie- of overnametraject aan de orde komen. Na een algemene inleiding, zal een door Sprengers Advocaten ontwikkeld stappenplan voor fusie en overnames besproken en toegelicht worden. Het Stappenplan wordt aan de deelnemers uitgereikt, zodat ze er in hun eigen or-praktijk mee aan de slag kunnen gaan.

Wat leer je?

In de workshops zal mede aan de hand van een drietal concrete dossiers, dieper worden ingegaan op verschillende onderdelen uit dit Stappenplan. Deelnemers aan deze middag hebben de keus uit een drietal workshops. Deze workshops worden verzorgd door een advocaat en een or -lid, dat uit eigen ervaring kan vertellen hoe het er bij een overname aan toe gaat.


Toelichting bij de verschillende programmaonderdelen

Stappenplan Fusies en Overnames

Stel: uw ondernemer  heeft het voornemen om de onderneming (of onderdelen daarvan) te verkopen aan een andere onderneming. Of uw ondernemer  maakt bekend dat hij van plan is te fuseren met een andere onderneming. Dat zijn ingrijpende besluiten. Hoe moet de OR daarbij worden betrokken? Wat kan de OR doen? Het ‘Stappenplan fusies en overnames’ van Sprengers Advocaten kan hierbij behulpzaam zijn.

Workshop 1 Een overnametraject met de OR – Pauline Burger

Wat is de rol van de OR in een overnametraject met meerdere bieders? Hoe heeft de OR invloed op de keuze voor de overnemende partij. Op welke wijze kan de OR afspraken maken met de overnemende partij over de toekomst van de onderneming en de gevolgen van de overname voor werknemers.

Workshop 2 Outsourcing en aanbesteding  van werk – André Joosten

Wat gebeurt er als het werk overgaat naar een andere onderneming? Gaan de werknemers dan ook mee over? Wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden. Wanneer moet er een sociaal plan zijn en wat is daarbij de rol van de OR?

Workshop 3  Hoe bouwt de ondernemingsraad een onderhandelingspositie op? – Loe Sprengers

Maken van afspraken is een eenvoudige  tip. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat er ook bereidheid ontstaat om met de ondernemingsraad afspraken te maken bij een koper? Wanneer is het zinvol om een procedure bij de Ondernemingskamer te starten? Wat kan een ondernemingsraad hiermee bereiken?

Meer informatie:
Roel van Rijk
Roelvanrijk@vakmedianet.nl
of bel 06-20134361

Programma

13:00-13:30
Inloop en ontvangst
13:30-14:00
Introductie inleiding Fusies en Overnames – Suzanne Broens
14:00-14:45
Stappenplan Fusies en Overnames – René Hampsink
14:45-15:00
Pauze
15:00-16:30
Workshops

Docenten

André Joosten
André is advocaat sinds 1996. Als advseur en advocaat van ondernemingsraden is hij onder meer betrokken bij reorganisaties, fusies en arbeidsvoorwaarden. Zijn klanten zijn divers. Van multinationals met complexe vragen tot werknemers die onzorgvuldig behandeld zijn door hun werkgever: achter elke juridische casus zit een ander verhaal. Iedere problematiek vraagt om een eigen benadering en oplossing. In reorganisatietrajecten denkt hij graag mee over alternatieven waarbij de belangen van werknemers optimaal kunnen worden behartigd.

Loe Sprengers
Loe is advocaat sinds 1984. Hij houdt zich bezig met medezeggenschapsrecht, collectief en individueel arbeids- en ambtenarenrecht. Een boeiender werkterrein dan arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen is er niet. Arbeid is voor een ieder iets wezenlijks; het is niet alleen een bron van inkomen, het bepaalt ook iemands geluk. Arbeidsverhoudingen hebben een bijzonder karakter, waarbij niet alleen geschreven regels van belang zijn. Je moet als advocaat altijd goed rekening houden met de bedrijfscultuur en de verhouding tussen mensen. Zeker in het medezeggenschapsrecht, waar ondernemingsraad en bestuurder langere tijd moeten samenwerken, is het van belang daarvoor oog te hebben.

Pauline Burger
Pauline is advocaat sinds 1999 en behartig de belangen van heel diverse klanten, van werkgevers en ondernemingsraden van grote concerns tot jongeren zonder zicht op werk. Elke klant heeft zijn eigen problematiek. Haar praktijk is breed en zij is thuis op verschillende terreinen: arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht.
Pauline vind het interessant om zowel op theoretisch als praktisch niveau te werken. Voor haar komst bij Sprengers Advocaten was zij onderzoeker en docent collectief en Europees arbeidsrecht bij de Universiteit in Utrecht.

René Hampsink
René is sinds 1994 advocaat met als specialisatie het arbeidsrecht. Hij staat individuele werknemers en werkgevers bij en medezeggenschapsorganen binnen vrijwel alle maatschappelijke sectoren. Daarbij gaat het onder meer om (centrale) ondernemingsraden van landelijke en gemeentelijke overheden, nationale en multinationale ondernemingen, omroepen en zorginstellingen

Suzanne Broens
Suzanne heeft jarenlange ervaring op het gebied van individueel arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Iedere ondernemingsraad – in nieuwe samenstelling of al langer bijeen -, werknemer en werkgever die haar benadert wil ze rechtsbijstand en begeleiding op maat verlenen. Suzanne adviseert o.a. organisaties in het gevangeniswezen en treed voor werknemers en werkgevers onder meer op in zaken over arbeidsongeschiktheid.

Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven