Het Nieuwe Vergaderen: noodzakelijk, effectief en efficiënt

Type opleiding: Praktijkdag

Omschrijving

De praktijkdag Het Nieuwe Vergaderen stelt de Nederlandse vergadercultuur ter discussie en concentreert zich op vernieuwende ideeën en inzichten om effectiever, efficiënter en kostenbesparend te vergaderen. Welke vergaderingen dragen bij aan het succes van de onderneming of organisatie en welke meetings zijn grotendeels overbodig en dus niet erg zinvol. Het Nieuwe Vergaderen richt zich op het behalen van een zo groot mogelijk rendement bij de (hoogst) noodzakelijk bijeenkomsten (vergaderingen, meetings). Noodzakelijk, effectief, efficiënt en sociaal vergaderen als succesfactor. Een vernieuwende kijk op het nut van vergaderen en het inrichten van een structuur die mensen beter laat functioneren en presteren.

Wilt u ook gewoon lekker kunnen werken? Krijgt u de gewenste informatie? Kunnen we snel besluiten nemen zonder oeverloze discussies? Welke afspraken hebben we nu echt gemaakt? De vernieuwende kijk op vergaderen, de technieken en strategieën die tijdens deze training de revue passeren zorgen ervoor dat u instrumenten en mogelijkheden (ideeën) aangereikt krijgt om de vergadertijger te temmen. Deze training kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. De ervaren trainer(s) hebben veel inzicht en ervaring in het vergaderen, bijeenkomsten en meetings. U gaat concreet aan de slag met diverse praktijksituaties en met een eigen case. De training is zeer afwisselend: groepsopdrachten, discussies en rollenspelen wisselen elkaar af. U boekt direct vooruitgang, waar u veel profijt van hebt.

 • Vergaderen Zin en onzin
 • Soorten vergaderingen
  Brainstorm – instructie – informatief – besluitvormend
 • Doelstelling en resultaatbewaking
 • Anders vergaderen
  Onderdelen – spelregels – afspraken – verslaglegging
 • Vergaderregels HNV
 • Vergaderergernissen
  Geen controle – geen besluiten – door elkaar heen praten – tijdsoverschrijding – vergadertijgers
 • Tips om anders te vergaderen van deelname tot verslaglegging
 • Vergaderen met lastige mensen
 • Vergaderen in HNV
  taakverdeling en rollen
  verslaglegging met een mindmap

Leerdoelen

De deelnemer kan met de geleerde vergadertechnieken en vaardigheden de vergadercultuur en rendement van vergaderingen, meetings en bijeenkomsten positief beïnvloeden zodat een optimaal resultaat geboekt kan worden.

Meer informatie

E: opleidingenmanagement@
vakmedianet.nl
T: 088 5840 854

Programma

09:00 uur
Ontvangst

09:30 uur

 • Vergadercultuur
 • Vergaderergenissen
 • Wat is HNV

11:00 uur
Pauze

11:15 uur

Uitgangspunten HNV

12:30 uur
Lunch

13:30 uur

 • Doelstelling en resultaatbewaking in HNV
 • Behalen van resultaat
 • Verslagtechnieken

14:30 uur
Pauze

14:45 uur

 • Werken aan een “eigen” plan van aanpak
 • Evaluatie
 • De dag in vogelvlucht

16:45 uur
Afsluiting

Docenten

Geert Teunissen

Geert is trainer en begeleidt creatieve processen van organisaties en hij geeft trainingen en workshops in het anders creatief denken en doen. Tijdens zijn lezingen en workshops staat Geert op een geheel eigen wijze stil bij de kansen, de mogelijkheden en de eigen kracht van mensen en organisaties, communicatie, creatief denken, het verleggen van grenzen, netwerken, talent en ‘het onderscheidende vermogen’. Bevlogen, inspirerend, deskundig, verbazingwekkend scherp, uiterst adrem, humoristisch, praktisch en weergaloos snel, een aantal kreten die Geert Teunissen typeren. Een verfrissende en interactieve performance.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven