Management Support Break: competenties van de toekomst

Omschrijving

 Maak het verschil en ontwikkel je competenties van de toekomst

Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan mensen met soft-skills of 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit betekent dat – naast je huidige vaardigheden – steeds meer gevraagd wordt van jouw samenwerkend vermogen, probleemoplossend vermogen en sturend vermogen. Wil jij weten wat dit specifiek voor jou als assistant betekent? En hoe je daarmee omgaat? Kom dan naar de Management Support Break.

Je start de dag met een inspiratiecollege over de competenties van de toekomst. In dit college krijg je een doelgerichte inventarisatie van de huidige trends en hoe je daar zelf op kunt inspelen.

Daarna volg je drie competentiesessies:

  1. Oplossingsgericht denken en handelen op je werk
    Deze sessie geeft je een verrassend inzicht in jouw denkpatronen. Je leert probleemoplossend denken én hoe je dit kan toepassen.
  2. Futureproof samenwerken
    Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
  3. Zelf sturen, schakelen en remmen
    Sturend vermogen houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met je eigen capaciteiten. Step into the drivers’ seat en ga je eigen leerproces aan.

 

 

Ook interessant

Eendaagse trainingen die dieper ingaan op de drie competenties:

Creatief en oplossingsgericht denken

Vergroot je zelfsturend vermogen

Versterk je samenwerking

 

Programma

8.30 – 9.15 uur Ontvangst/inloop

9.15 – 10.00 uur Inspiratiecollege competenties van de toekomst (Sander Schroevers)

Soft skills worden belangrijker dan feitelijke kennis. Alles draait om samenwerken, zelf problemen aan pakken en oplossen, zelfstandig handelen en verantwoording durven nemen. Door de toenemende internationalisering zal bovendien een groter beroep worden gedaan op je interculturele competenties. In dit college krijg je een doelgerichte inventarisatie van de huidige trends en hoe je daar zelf op kunt inspelen.

10.00 – 12.00 uur Sessie 1

Zelf sturen, schakelen en remmen (Competentie: Sturend vermogen), Jocelyn Rebbens

Sturend vermogen houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met je eigen capaciteiten. Step into the drivers’ seat en ga je eigen leerproces aan:
• Inzicht in de S-factor van de toekomstige assistant (signaleren, sturen, schakelen & succes)
• Ontdek je blinde vlek: waar sta je nu qua talent, deskundigheid en vaardigheden?
• Waarom sociaal emotionele intelligentie je sturingssucces voor een groot deel bepaalt
• Ambitie is niet ‘vies’/niks voor mij: verschillende manieren om naar jouw ambitie te kijken
• Prestatie-Motivatie challenge: Hoe leuk vind je je werk zaam heden en hoe goed ben je er in?
• Waardoor spring jij morgen in de drivers’ seat? Welk idee van vandaag neem je mee en pas je toe?

12.00 – 12.45 uur Lunchbreak

 

12.45 – 14.45 Sessie 2

Futureproof samenwerken (Competentie: Samenwerkend vermogen), Gunilla Blijsie

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.  In deze sessie gaan we in op:
• Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen
• Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen
• Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
• Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team
• Kunnen functioneren in heterogene groepen
• Eff ectief kunnen communiceren

14.45 – 15.00 – Pauze

 

15.00 – 17.00 Sessie 3

Oplossingsgericht denken en handelen op je werk (Competentie: Probleemoplossend vermogen), Sander Schroevers

Deze sessie geeft je een verrassend inzicht in jouw denkpatronen. Je leert probleemoplossend denken én hoe je dit kan toepassen.
• Probleemoplossend denken voor de assistant
• Ontdek welke kansen ontstaan zodra je anders gaat denken
• Leer een informatietekort (h)erkennen en eff iciënt ombuigen
• Methoden om alternatieven te genereren bij probleem oplossing
• Ontwikkel een positieve houding ten opzichte van problemen
• Probleemoplossend vermogen toepassen in je werk

 

17.00 – 17.30 uur Netwerkborrel

Docenten

Prof. Sander Schroevers is een veelgevraagd gastspreker en visitinglecturer in diverse landen. Voor Management Support traint en schrijft hij al jaren, waardoor hij goed weet wat er speelt voor en bij assistants. Sander is een trainer uit de praktijk, waarbij leren en lachen goed samengaan.

Jocelyn Rebbens is economisch psycholoog en geeft trainingen en coaching op het gebied van Personal Branding, Positieve Psychologie, Relevant blijven en Personal Empowerment. Haar passie is persoonlijke talenten en merken te verbinden en te versterken.

Gunilla Blijsie is geboeid door talentontwikkeling in relatie tot de werksituatie. Zij heeft ervaring als trainer en coach in het faciliteren van gezamenlijke
leerprocessen. Haar stijl is betrokken, open, enthousiast, met een praktische insteek.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven