Masterclass HR-communicatie bij verandering

Omschrijving

Wij hoeven u als HR-professional niet te vertellen dat de HR-wereld aan flinke veranderingen onderhevig is. Omgaan en inspelen op deze veranderingen is voor u dan ook aan de orde van de dag. Soms staat u achter een verandering, soms bent u enkel de boodschapper. Juist dan kan het lastig zijn om van een verandering een succes te maken. Hoe kunt u een goed advies uitbrengen, medewerkers meenemen in veranderingen en managers overtuigen? Tijdens deze masterclass leert u in 1 dag hoe u dit op de juiste manier aanpakt!

HR én communicatie is een gouden combinatie
Duidelijk is dat betrokkenheid van medewerkers een van de succesfactoren bij verandering is. Hierin speelt u een cruciale rol. HR-communicatie verdient extra aandacht om van medewerkers commitment te krijgen voor de veranderingen en om hen te helpen begrijpen waarom en hoe de verandering plaatsvindt. Pak daarom nu de regie en word een communicatiedeskundige bij verandering. Uitgelicht Praktijkgerichte oplossingen staan centraal in deze masterclass. Denk hierbij aan oplossingen voor het versterken van lijnmanagers tot de inzet van nieuwe interne communicatievormen zoals stories, blogs, yammer en webinars. Een speciale rol is ingeruimd voor visuele vormen van communicatie, zoals infographics en ‘praatplaten’, die in de huidige beeldcultuur steeds meer worden toegepast.

Wat leert u
• U weet het ‘waarom’ achter veranderen en ziet het belang van engagement bij medewerkers.
• U heeft inzicht in de visie op verandering en u weet welke past bij uw verandering.
• U kent de communicatie interventiemogelijkheden, waaronder ook de mogelijkheden van (interne) social media.
• U weet welke rol u kunt pakken: van strateeg tot coach.
• U heeft de roadmap naar een succesvolle verandering in handen dankzij alle praktische tips.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voor algemene informatie:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Deze interactieve masterclass bestaat uit een mix van inleidingen, case-besprekingen en teamopdrachten. Samen met de andere deelnemers ga je situaties beoordelen en bespreken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analyse, intervisie en feedback methoden. In een communicatie roadmap maak jij HR-communicatie bij verandering inzichtelijk.

9.00 Inloop

9.30 Blok 1: Engagement & communicatie

Probeer maar eens een verandering aan te kondigen in een groep medewerkers die zich niet verbonden voelt met de organisatie en waar de betrokkenheid ver te zoeken is. Inderdaad, dat werkt niet. Toch gaat het hier vaak al mis in organisaties. In het ochtend programma gaat Inge Beckers met jullie aan de slag met de cruciale sleutel tot succes: medewerker-engagement. Ze geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij engagement en hoe HR, communicatie en management kunnen samenwerken om engagement te bevorderen. Ga je voor snelle acties of een lange termijn investering? Het resultaat: · Kennis van de factoren die een rol spelen bij engagement · Inzicht in een effectieve rolverdeling tussen HR en communicatie bij engagement

11.00 Pauze

10.10 Vervolg Blok 1: Engagement & communicatie in de praktijk

In de huidige beeldcultuur worden visuele vormen van communicatie steeds belangrijker. Fysieke en visuele communicatie hebben een veel hogere recall dan tekst en worden ook beter onthouden. Communicatie die verbeeldend werkt helpt om iedereen op één lijn te krijgen. Het is dus erg belangrijk om kennis te hebben van deze communicatievormen. In dit blok besteedt Inge Beckers aandacht aan visuele communicatievormen en geeft zij inzicht in andere passende communicatieve interventies.

Het resultaat: Kennis van passende communicatie interventies, inclusief sociale media en visuele communicatievormen, zoals infographics, praatplaten en video. · Handvatten om aan medewerker-engagement te werken.

12.30 Lunch

13.30 Blok 2: Change & communicatie

Nu je inzicht hebt in hoe jij jouw medewerkers meer betrokken krijgt en hoe je communicatie daarvoor inzet, gaan jullie verdiepend aan de slag met ‘verandercommunicatie’. Inge Beckers gaat in op vragen als: welke soorten verandering bestaan er? Welke verandertypes heb je? Ook stel je in dit blok vast wat jouw persoonlijke verandervoorkeur is. Wat betekent dit voor medewerker-engagement, HR en communicatie? Het resultaat: · Je weet welk type veranderaar jij bent. · Je weet vanuit deze eigenschap op de juiste manier samen te werken met de diverse stakeholders en hoe je daarmee communicatie tijdens verandertrajecten succesvol uitrolt.

15.00 Pauze

15.15 Vervolg blok 2: Change & communicatie in de praktijk

De kaders zijn geschetst en je hebt met je vakgenoten in kaart gebracht hoe je communicatie effectief kunt inzetten ten behoeve van medewerker-engagement en communicatie bij verandering. Je weet welke veranderrol jouw voorkeur heeft. Dan is het nu tijd om dit te vertalen naar de meest effectieve aanpak in de praktijk: hoe maak je communicatie bij verandering aantrekkelijk en aansprekend? Stapsgewijs werken we toe naar een tastbaar eindproduct: jouw persoonlijke roadmap! Het resultaat: · Kennis van de communicatie en interventiemogelijkheden. · Je kan passende interventies kiezen bij de verandering die jouw organisatie doormaakt. · Jouw kunt een communicatie roadmap ontwikkelen, zodat jij weet wat je vanaf nu te doen staat bij communicatie bij verandering.

17.00 Einde

Docenten

Inge Beckers
Inge Beckers is community, communicatie & verandermanager. Het is haar passie om organisaties te laten ervaren dat zij met de inzet van HR-communicatie de kans op duurzaam en succesvol ondernemen kunnen verhogen. Dit doet zij door gerichte interventies in te zetten. Dit zijn vaak interactieve communicatie concepten die het hebben, houden of creëren van goede relaties met medewerkers positief beïnvloeden.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven