Masterclass OR & strategie van de organisatie

20 juni 2019, Erasmus Universiteit Rotterdam Toon inschrijfopties

19 september 2019, Erasmus Universiteit Rotterdam Toon inschrijfopties

Omschrijving

In samenwerking met de Erasmus Universiteit van Rotterdam

Ondernemingsraden hebben regelmatig te maken met vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie, die (ex. Art. 25 W.O.R.) aan de or voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten en benchmarks op de langere termijn. Maar waarop zijn deze aannamen gebaseerd ? En zijn de benchmarks waarmee de organisatie zich vergelijkt, wel de meest voor de hand liggende benchmarks ? Welke strategische alternatieven kregen geen of te weinig aandacht ?

Om de strategie-voornemens van bestuurders te kunnen toetsen en een advies uit te brengen dat waarde toevoegt aan de toekomstplannen van de organisatie heb je als lid van de or voldoende kennis en begrip nodig van het proces van strategievorming en de afweging van keuzemogelijkheden, die daarbij aan de orde komen. In deze Masterclass wordt deze kennis op een toegankelijke manier aangeboden.

Wat leer je?

 • Basiskennis over de strategievorming van organisaties
 • Het maken van strategische keuzen aan de hand van casemateriaal
 • De criteria en de vragen, waarmee je te strategische alternatieven en te maken keuzen beter kunt beoordelen
 • Het realisme achter de aannamen in een strategisch plan toetsen
 • Je eigen positie en die van de or rond de strategievorming te bepalen

Resultaat van deze dag

 • Je versterkt je eigen kwaliteit op dit terrein
 • Je hebt geleerd welke alternatieve benaderingswijzen er bestaan bij strategievorming en kunt deze ook goed naar voren brengen
 • Je ziet hoe je als OR pro-actief kunt acteren bij strategievorming
 • Je weet hoe je bestuursvoorstellen kunt interpreteren en hoe je deze voorstellen goed onderbouwd kunt beinvloeden

Werkwijze

 • Interactief leren door te doen én te ervaren
 • We trainen mensen om met hun opgedane kennis authentiek en zichzelf te zijn, partnerschap te ontwikkelen
 • Oefenen en interactie centraal
 • Je oefent aan de hand van eigen praktijksituaties.

Masterclass reeks

Bekijk ook deze masterclasses:

Masterclass OR & financiële en operationele gezondheid van de organisatie

Masterclass OR & human resource strategie van de organisatie

Masterclass OR & agile werken

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.
Contact: Filiz Denizalti, incompanytrainingen@vakmedianet.nl of bel 06-26526126 of 0885840888

 

 

Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee
Kennismaking en korte toelichting van de dag

10.00 uur
Strategievorming in organisaties
Basisbegrippen rond het proces van strategievorming
Verdere verdieping aan de hand van cases en benchmarks
Manieren om strategische uitdagingen te beoordelen

11.30 uur
Afweging van en besluitvorming over Strategische Alternatieven
Hoe overtuigend zijn de kansen en zijn risico’s goed afgedekt ?
Waarvan hangen resultaten af ?
Zijn kosten-baten analyses realistisch ?

13.00 uur
Lunch

13.30 uur
Implementatie en evaluatie van Strategische keuzen
Wat kan er misgaan bij de uitvoering van strategische plannen ?
Welke valkuilen kunnen we vermijden ?
Hoe kunnen we eerlijk evalueren en welke bijsturing is mogelijk ?
Oefening met cases
Vraag en antwoord ronde

16.00 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Dr. Niels van der Weerdt
Niels heeft in zijn professionele leven telkens de brug geslagen tussen wetenschap en bedrijfsleven, als universitair docent en strategie consultant bij een start-up gericht op Internet strategie consulting. Zijn fascinatie voor strategie en organisatie maakte hem projectleider bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en culmineerde in zijn proefschrift over “Organisational Flexibility for Hypercompetitive Markets”.

 

Dr. Job Hoogendoorn
Job heeft een langdurige ervaring op het gebied van medezeggenschap. Hij heeft tientallen ondernemingsraden geadviseerd rond strategische en HR-vraagstukken en heeft bij verschillende organisaties succesvol bemiddeld bij impasses in overleg en besluitvorming. Hij was medeoprichter en Voorzitter van de Stichting ATIM (Advies en Training Instituut voor Medezeggenschap) en was lid van de redactie van de serie OR Praktijk van Samsom Uitgeverij. Op aanbeveling van ondernemingsraden vervulde hij commissariaten bij o.m. Royal Pakhoed, Blauwhoed, Ammeraal, Kodak, Electron en Europeesche Verzekeringen. Van zijn hand verscheen een groot aantal publicaties over ondernemingsraden en medezeggenschap.

Job is sinds 1984 werkzaam aan de Erasmus Universiteit, tot 2001 als Hoofddocent HRM en daarna als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Daarvoor werkte hij bij het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde te Rotterdam/Delft. Sinds 2014 is hij verbonden aan ERBS (Erasmus Research & Business Support) en aan het Erasmus OR Centre.

Het zwaartepunt van Job’s expertise ligt bij medezeggenschap rond strategie-vragen, HRM, HR-planning, talentmanagement, reorganisaties en ‘het nieuwe organiseren’.

 

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven