Masterclass OR & Human Resources Strategie van de Organisatie

31 oktober 2019, Erasmus Universiteit Rotterdam Toon inschrijfopties

Omschrijving

In samenwerking met de Erasmus Universiteit van Rotterdam

Ondernemingsraden hebben vergaande bevoegdheden ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Vaststelling, wijziging en intrekking van hoofdlijnen van het hr-beleid vraagt (ex. Art. 27 van de W.O.R.) meestal om de instemming van de ondernemingsraad. Door deze invloed van de or draagt zij ook medeverantwoordelijkheid voor een meer of minder succesvol hr-beleid. Bij een hr Strategie gaat het om de langere termijn doelstellingen voor het hr-beleid en om de instrumenten, processen, activiteiten, faciliteiten en actoren, waarmee deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Hierbij gaat het om doelstellingen in de sfeer van werknemersbetrokken-heid en tevredenheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoor-waarden, arbeidsverhoudingen, maar ook arbeidsproductiviteit, kwaliteit, efficiency, innovatie en flexibiliteit.

De ondernemingsraad kan zijn eigen voorkeuren formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken ex. Art. 27 van het bestuur beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht wor-den naar compromissen die voor or en bestuur een win-win situatie opleveren.

Wat leer je?

 • Basiskennis over de vorming van hr-Strategie; doelen en middelen
 • Ingredienten voor een hr-strategie aan de hand van casemateriaal
 • De criteria kiezen waarmee je het realisme van hr-doelstellingen en de kwaliteit van hr-instrumenten (beter) kunt beoordelen
 • De bijdrage van de hr-strategie zien aan prestaties en welbevinden van medewerkers en organisatie
 • Je eigen positie en die van de or t.a.v. hr-strategie bepalen aan de hand van een formulering van de or-voorkeur voor een hr-strategie en de ontwikkeling van een toetsingskader voor instemmingsvragen.

Resultaat van deze dag

 • Je versterkt je eigen en de or kennis en vaardigheden op dit terrein
 • Je hebt geleerd welke mogelijkheden er zijn om vanuit HRM bij te dragen aan het functioneren van de eigen organisatie
 • Je ziet hoe je als or pro-actief kunt acteren bij vorming van SHRM
 • Je weet hoe je als or bestuursvoorstellen in instemmingsverzoeken kunt interpreteren en hoe je deze verzoeken kunt beoordelen

Werkwijze

 • Interactief; leren door te doen én te ervaren
 • We trainen deelnemers om kritisch te kijken naar de kwaliteit van hr-beleidsvorming, beleidsformuleringen en beleidsresultaten
 • We focussen op de hoofdlijnen van beleid, sturing op hoofdzaken en stimuleren zelfvertrouwen om partnerschap en discussie met het bestuur aan te gaan
 • Je oefent aan de hand van je eigen bedrijfs- en or-praktijksituaties.

Masterclass reeks

Bekijk ook deze masterclasses:

 

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06 265 261 26 of 088-5840888

 

Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee
Kennismaking en korte toelichting van de dag

10.00 uur
Or en hr-Strategievorming; doelen en middelenn en aansluiting van HR bij de Strategie van de organisatie
Wat zijn wensen van de or en verschillende betrokkenen/stakeholders ?
Verdieping aan de hand van cases op het gebied van or en hr-Strategie
Gezichtspunten voor de or om een hr-Strategie te beoordelen

11.30 uur
Hoe zorgt de HR-Strategie voor betere prestaties en meer tevredenheid ?
Welke HR-instrumenten kunnen meer resultaat opleveren ?
Monitoren van toepassing en resultaten van hr-instrumenten door de or
Is een Balanced Scorecard of een KPI-set een bruikbaar or-instrument ?

13.00 uur
Lunch

13.30 uur
Informatievoorziening voor en evaluatie van de hr-Strategie
Zijn gangbare prioriteiten van HRM in 2018 ook van belang voor de eigen or en de eigen organisatie ? (o.a. Duurzame Inzetbaarheid, Talent Management en Strategische Personeelsplanning)
Verschuivende prioriteiten in HRM; wat zijn de eigen or-prioriteiten voor de korte en de langere termijn ?
Levert Sociaal Jaarverslag /Sociale Rapportage genoeg or-informatie ?
Mogelijke impulsen voor verbetering/versnelling van HRM; hoe staat het met het tempo van Sociale Innovatie bij de eigen organisatie ?

15.00 uur
Oefening met case: de eigen or-voorkeursstrategie voor hr formuleren en het eigen or toetsingskader ontwikkelen voor bestuursvragen om instemming van de or met de hr-Strategie.
Vraag en antwoord ronde.

16.00 uur
Evaluatie en afsluiting.

Docenten

Dr. Job Hoogendoorn

Job heeft een langdurige ervaring op het gebied van medezeggenschap. Hij heeft tientallen ondernemingsraden geadviseerd rond strategische en HR-vraagstukken en heeft bij verschillende organisaties succesvol bemiddeld bij impasses in overleg en besluitvorming. Hij was medeoprichter en Voorzitter van de Stichting ATIM (Advies en Training Instituut voor Medezeggenschap) en was lid van de redactie van de serie OR Praktijk van Samsom Uitgeverij. Op aanbeveling van ondernemingsraden vervulde hij commissariaten bij o.m. Royal Pakhoed, Blauwhoed, Ammeraal, Kodak, Electron en Europeesche Verzekeringen. Van zijn hand verscheen een groot aantal publicaties over ondernemingsraden en medezeggenschap.

Job is sinds 1984 werkzaam aan de Erasmus Universiteit, tot 2001 als Hoofddocent HRM en daarna als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Daarvoor werkte hij bij het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde te Rotterdam/Delft. Sinds 2014 is hij verbonden aan ERBS (Erasmus Research & Business Support) en aan het Erasmus OR Centre.

Het zwaartepunt van Job’s expertise ligt bij medezeggenschap rond strategie-vragen, HRM, HR-planning, talentmanagement, reorganisaties en ‘het nieuwe organiseren’.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven