OR & de vertrouwenspersoon

19 september 2019, BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Lever als or een actieve bijdrage aan een veilige werkomgeving

Het is actueel, je leest er haast dagelijks over in de krant of het is een item in het nieuws. Ook in jouw organisatie kunnen collega’s geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, en agressie. Het is prettig wanneer ze dan terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Wat kun je als or hieraan doen? 

Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ze moeten zich veilig kunnen voelen op hun werkplek.  

Organisaties moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Bij de totstandkoming van dit beleid en de aanstelling van vertrouwenspersonen heeft de or een belangrijke en actieve rol.  Hoe je daar invulling aan kunt geven, leer je tijdens deze dag.

Wat leer je?

 • Wanneer sprake is van ongewenste omgangsvormen en integriteit schendingen 
 • Hoe een beleid t.a.v. ongewenste omgangsvormen en integriteit tot stand komt 
 • De taken en rollen van een vertrouwenspersoon 
 • Integriteitsschendingen en de klokkenluidersregeling 
 • Wat medewerkers van een vertrouwenspersoon kunnen verwachten 
 • Wat de or van een vertrouwenspersoon kan verwachten 
 • Het verschil tussen een interne of een externe vertrouwenspersoon  
 • Samenwerking van de or met de vertrouwenspersoon 
 • Visie ontwikkelen op preventie 

Aan het eind van de dag heb je de tools in handen om als or een actieve rol te spelen in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen en het aanstellen van vertrouwenspersonen.  

 

Algemene informatie
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126

 

Programma

09:30 uur 

Ontvangst met koffie en thee 

10:00 uur 

Kennismaking en programmatoelichting 

10:15 uur 

 • wettelijk kader van de vertrouwenspersoon en betrokkenheid OR 
 • wat zijn ongewenste omgangsvormen, waar ligt de grens 
 • wat zijn integriteitsschendingen 

11:15 uur 

Pauze 

11:30 uur 

 • rol, taak en positie van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 
 • geheimhouding 
 • ondersteuning van de melder 
 • wat kun je verwachten van een vertrouwenspersoon 
 • relatie or en de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 
 • verslaglegging en evaluatie beleid 
 • Arbowet en ongewenste omgangsvormen 

12.30 uur  

Lunch 

13.30 uur 

 • rol, taak en positie van de vertrouwenspersoon integriteit 
 • geheimhouding en meldingsplicht 
 • wat zijn integriteitsschendingen 
 • procedure bij integriteitsschendingen 
 • relatie or en de vertrouwenspersoon integriteit 
 • Klokkenluidersregeling 

15:00 uur 

Pauze 

15:15 uur Beleid en preventie  

 • hoe ziet preventief beleid eruit 
 • hoe kan de or beleid initiëren t.a.v. een veilige werkplek 

16:30 uur  

afsluiting 

 

 

Docenten

Drs. Dick Onvlee heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or’s. Hij begeleidt or’s en directies bij het oplossen van conflicten. Als zelfstandig communicatietrainer/ adviseur, coach en mediator is Dick aangesloten bij Cintea. Redactielid van Toolkit Medezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen in de reeks OR Praktijk, beide uitgaven van Vakmedianet. 

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven