OR & preventiemedewerker NIEUW!!

22 mei 2018, BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Samen sterker voor veilig en gezond werken

De ondernemingsraad heeft op diverse vlakken instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 juli 2017 moet de or ook instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. De nieuwe Arbowet kent ook een verplichte nauwe samenwerking en advisering tussen ondernemingsraad, bestuurder, externe arbodienstverleners en preventiemedewerkers gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Het instellen van een gestructureerd en effectief overleg met alle betrokkenen is een eerste vereiste om te voldoen aan de eis tot samenwerking in de wet. Deze nieuwe mogelijkheden bieden een ideale kans om het arbobeleid in samenwerking met de preventiemedewerker te verstevigen.

Wat leer je?
Tijdens deze dag leer je de praktijkkennis van de preventiemedewerker en de invloed van de ondernemingsraad effectief te combineren. Daarnaast krijg je handvatten en tips om het overleg en de wettelijke verplichtingen binnen jouw organisatie het beste vorm te geven.

Welke onderwerpen

  • Invulling preventietaken
  • Doelen formuleren
  • Overlegstructuur opzetten
  • Samenwerken met de preventiemedewerker
  • Visie ontwikkelen op Arbobeleid

Wil je goed voorbereid zijn en proactief aan de slag? Volg dan deze dag!

Incompany training
Deze training kan ook incompany gegeven worden. Neem daarvoor contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Programma

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
De WOR en de preventiemedewerkers

10.30 uur
De (nieuwe) Arbowet in relatie tot de OR en de preventiemedewerkers

11.30 uur
Hoe wordt er invullinggeven aan de rechten en plichten in de praktijk

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Vervolg: Hoe wordt er invullinggeven aan de rechten en plichten in de praktijk

14.30 uur
Opstellen(eigen) plan van aanpak – discussie en uitwerking

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Porto Franco
Porto Franco werkt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 16 jaar bedrijven,  overheden en ondernemingsraden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven