OR & werkdruk en werkstress NIEUW

14 november 2019, Tri-plus, Hoofddorp Toon inschrijfopties

Omschrijving

Uit marktonderzoek is gebleken dat het belangrijkste gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vermindering van plezier op het werk is. Onder PSA verstaan we seksuele intimidatie, agressie en geweld, werkdruk en pesten. Vooral over werkdruk en werkstress is de laatste jaren veel te doen. Volgens TNO en CBS heeft één op de zeven werknemers last van burn-out klachten. Uit de enquête blijkt ook dat niet alle preventie- en verzuimmogelijkheden worden benut. Per bedrijf lijken er op verschillende punten winsten te behalen. Daarnaast vormt verzuim een grote kostenpost voor bedrijven. 

Werkdruk en werkstress zijn een samenspel van factoren die per organisatie en afdeling verschillen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op diverse beleidsonderwerpen die PSA en verzuim kunnen voorkomen of verminderen. 

Tijdens deze dag krijg je tips en tops hoe je als or optimale invloed kunt uitoefenen op het beleid om een bijdrage te leveren aan het reduceren van werkdruk en werkstress. 

 Wat leer je? 

  • Wat PSA is en wat de wettelijke rechten en plichten zijn
  • Wat veel voorkomende valkuilen zijn
  • Welke wettelijke rol de ondernemingsraad heeft en wat de meerwaarde van de OR of de VGW-commissie is
  • Hoe je kunt inspelen op praktijksituaties

Tijdens deze dag zullen er diverse praktijksituaties worden behandeld. Alle facetten van PSA komen aan de orde. Het programma wordt afgesloten met het uitspreken van conclusies en aanbevelingen. 

 

Docenten

Porto Franco wekt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 20 jaar bedrijven, overheden en ondernemingsraden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven