Productieve machineveiligheid

30 mei 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

6 december 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Hogere veiligheid met behoud van efficiëntie

Een hoge veiligheid van machines staat haaks op de gewenste productiviteit, omdat bedieners hinder ondervinden van getroffen maatregelen zoals afschermingen. Dit is de gedachte die bij veel productiebedrijven heerst. Deze gedachte voedt het gevoel dat veiligheid geld kost en in de weg zit, een noodzakelijk kwaad is. Met een procesgerichte aanpak is het evenwel mogelijk een hogere veiligheid te bewerkstelligen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de productie.

Ontdek de voordelen van productieve machineveiligheid. Wat leert u?

 • U kunt de risico’s beter inschatten door de gevaren die aan een technisch proces kleven te paren aan de taken van de bedieners;
 • U leert de menselijke handelingen en interacties met een productieproces systematisch te analyseren;
 • U kunt de risico-elementen van een machine benoemen;
 • U komt tot effectieve veiligheidsmaatregelen, ofwel maatregelen die risico’s terugbrengen zonder dat bedieners die als overmatig hinderlijk ervaren;
 • U weet hoe u de productie-efficiëntie verhoogt zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Deze opleiding is inclusief de uitgave Productieve machineveiligheid ter waarde van € 39,95

Bestemd voor:
Alle mensen die vanuit een technische invalshoek direct betrokken zijn bij (modificaties aan) productieprocessen, en de daarin gebruikte machines en productielijnen.

 • Veiligheidskundigen
 • KAM-functionarissen

Accreditatie:

 • Waardering Hobéon SKO-AH  1 punt
 • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Voor algemene informatie:

Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:

Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur
Kennismaking en programmatoelichting

09:45 uur
Begrippen

 • Direct gevaar versus indirect gevaar, gevarenzone, risico
 • Menselijke fouten versus technische fouten
 • Voorbeelden

11:00 uur
Pauze

11:15 uur
Risicomodel

 •         Verfijnd Model van Fine & Kinney
 •         Objectief meetbare factoren versus subjectieve inschattingen
 •         Nut van verfijningen: relatie met risicoverlagende maatregelen
 •         Oefenen in groepjes

12:30 uur
Lunch

13:30 uur
Interacties met het productieproces

 •         Interactiematrix
 •         Overbruggen, omzeilen en negeren
 •         MIDZ – Minimaliseren van interacties in de gevarenzone

14:30 uur
Pauze

14:45 uur
Oefenen aan de hand van een casus

 •         gevaren opsporen
 •         interacties benoemen
 •         risico’s inschatten
 •         risico’s verlagen

o    ontwerpbeginselen (bronmaatregelen)

o    MIDZ

o    beveiligingen

o    informatiemaatregelen

15:45 uur
Afsluiting

 •         Samenvatting
 •         Samenhang tussen de principes
 •         Behandeling van vragen van de deelnemers
 •         Evaluatie en afsluiting

16:30 Einde

Docenten

Ir. Henk van Ekelenburg
Werktuigbouwkundige en bedrijfskundige bij de Universiteit Twente. Hij heeft jarenlange ervaring in machineveiligheid, zowel aan de ontwerpkant (Machinerichtlijn) als aan de productiekant (Richtlijn arbeidsmiddelen). Hij stelt zijn kennis beschikbaar via trainingen, consultancy en publicaties.

Opleiding Brochure Download
Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven