Regie over zelfsturing, incompany training

Omschrijving

Speciaal voor or-leden van gemeenten

Gemeenten ontdekken dat zelfsturing nu echt de hype voorbij is. Zij durven steeds meer stappen te zetten naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Er zijn goede voorbeelden waarbij medewerkers daadwerkelijk meer autonomie en eigenaarschap ervaren, zoals binnen de Gemeente Hollands Kroon.

Zelfsturing
Zelfsturing, nieuw leiderschap en cultuurverandering gaan zeker allemaal niet vanzelf. Soms staan politieke kaders en de besluitvorming een verregaande vorm van zelfsturing aardig in de weg. Medewerkers en or-leden ervaren juist nu veel onrust en onduidelijkheid over b.v. de kaders van een zelfsturend team.

Eén ding is zeker: de or is nu belangrijker dan ooit!
Om te beginnen is het belangrijk te weten welke strategie je moet ontwikkelen richting bestuurder, managers en medewerkers. Waar ligt de focus van de ondernemingsraad en hoe doe je dat concreet? Hoe pak je een nieuwe rol en laat je zien wat de unieke meerwaarde is van de or als het gaat om de ontwikkeling van zelfsturing?

Incompany training Regie over zelfsturing
Alleen praten over zelfsturing is niet meer genoeg, je hebt handvatten nodig en bruikbare instrumenten om als or echt invloed te hebben op de ontwikkeling zelfsturing. Centraal in de incompany opleiding staat het gebruik van het instrument “Regie over zelfsturing“ De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor ondernemingsraden binnen gemeenten. Met behulp van dit instrument kun je een diagnose maken van je organisatie. Zo kun je als or nog scherper focussen op de belangrijkste thema’s en bepaal je je strategie richting bestuur, management en medewerkers. Je ontdekt ook wat je zelf nog te doen hebt binnen de or.

Deze opleiding biedt concrete handvatten om daadwerkelijk invloed te hebben op de ontwikkeling van zelfsturing.

LiteratuurAls deelnemer ontvang je de uitgave ‘Invloed op zelfsturing’ cadeau.

Interesse in deze incompany training? Neem dan contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26

 

Programma

Aanpak en programma van Regie over zelfsturing

Het programma van de incompany training wordt vooraf besproken en aan jouw opleidingswensen aangepast. Zodat de training altijd aansluit op de situatie in jouw gemeente.

Instrument “Regie over zelfsturing ©
Rode draad in deze opleiding is het gebruik van het instrument “Regie over zelfsturing“  ©  De vragenlijst is speciaal ontwikkelt voor ondernemingsraden binnen gemeenten en is onderverdeeld in zes thema’s (organisatie, leiderschap, medewerkers, teams , communicatie en cultuur).

Je maakt met behulp van het instrument een analyse van de huidige en de gewenste situatie;

1  Waar staat onze gemeentelijke organisatie nu als het gaat om ‘zelfsturing’ (IST)?

 1. Hoe zouden we het in de toekomst willen?(SOLL)

Daarna bepaal je wat je als or moet gaan ondernemen.

Werkwijze

 1. Voorafgaande aan de opleiding ontvang je de vragenlijst.
 2. De vragenlijst vul je 2x in, zowel de ‘ist’ als de ‘soll’ situatie.

De vragenlijst kun je op verschillende manieren invullen, b.v.:

 • zelf invullen
 • als Dagelijks bestuur
 • als commissie
 • als or
 • samen met je achterban en/of bestuurder
 1. De uitkomsten vormen de basis voor de opleiding.
 2. Tijdens de opleiding bespreek je je analyse met de or en de docent.
 3. Je maakt een plan (op hoofdlijnen) om te bepalen wat or-thema’s zijn en hoe de organisatie van ‘Ist’ naar ‘Soll’ komt. Je beschrijft vooral wat de OR zelf aan activiteiten moet ondernemen om deze doelen te bereiken.

Wat leer je?

Deze studiedag biedt concrete handvatten om daadwerkelijk invloed te hebben op de ontwikkeling van zelfsturing.

Na afloop van de dag:

 • Heb je een meer kennis van het begrip “zelfsturing”.
 • Weet je onderscheid te maken tussen verschillende begrippen zoals: zelforganisatie en zelfsturing.
 • Ken je de belangrijkste randvoorwaarden
 • Heb je, op basis van het instrument “regie over zelfsturing” een analyse gemaakt van de ontwikkeling van zelfsturing binnen de eigen organisatie.
 • Heb je een concreet plan uitgewerkt op hoofdlijnen.

09.15 Ontvangst met koffie en thee.

Nadere kennismaking en korte toelichting op het programma.

09.30   Interactieve inleiding ‘ zelfsturing’

 • Essenties van zelfsturing; o.a. het herverdelen van bevoegdheden
 • Verkenning van verschillende begrippen; zelfsturing, zelforganisatie, autonome teams etc.
 • Waarom kiest een gemeente voor zelfsturing?
 • Wat levert zelfsturing op; doelen en resultaten?
 • Dilemma’s, randvoorwaarden en kritische succesfactoren
 • ‘Good practices’ binnen de gemeentelijke overheid
 • Zelfsturing; cultuurverandering en ‘nieuw’ leiderschap
 • Zelfsturing; betekenis en consequenties voor medewerkers (empowerment?)

11.00 – pauze

11.15  Zelfsturing; betekenis voor de or

 • Veranderde rol van de OR; van inhoud naar proces
 • Experimenten en nieuwe vormen van directe participatie.
 • Aansprekende voorbeelden uit de praktijk

12.30  Lunch

13.15  Invloed op zelfsturing binnen je eigen organisatie

Ter voorbereiding hiervan heb je een 0-meting gedaan met behulp van het instrument “Regie over Zelfsturing” ©

 1. Eerste beeldvorming en analyse van de ontwikkeling van zelfsturing in de eigen organisatie.
 • Belangrijkste ontwikkelpunten
 • Zorgen en dilemma’s van or en medewerkers
 • Veranderkracht; kunnen en willen leidinggevenden én medewerkers veranderen?
 • Welke rol wordt van de or gevraagd?
 1. Vraag- en adviesronde or-leden en docent
 1. Uitwerken OR-strategie en plan van aanpak
 • Strategie (wat is de or-focus en vanuit welke rol)
 • Uitwerken plan van aanpak (hoe) richting bestuurder, management en medewerkers
 • Randvoorwaarden bepalen (wat heeft de or aan middelen en faciliteiten nodig?)
 • Succesfactoren van de or bepalen (quick scan)
 • Hoe verder na vandaag?
 1. Feedback en adviesronde

16.30 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Saskia Reijnen

Saskia is zelfstandig adviseur, procesbegeleider, trainer en auteur van o.a. het boek “Invloed op Zelfsturing”. Eind jaren negentig was zij adviseur “Integrale Kwaliteitszorg en Zelfsturing” en begeleide zij de ontwikkeling en implementatie van zelfsturende teams. Daarvoor werkte zij enige jaren als manager in de zorg. De laatste 15 jaar adviseert en traint zij medezeggenschapsorganen. Haar specialisaties zijn: de ontwikkeling van zelfsturing en de (veranderende) rol van de medezeggenschap, communicatiestrategie (sociale media), teamcoaching en leiderschap. Het instrument ‘Regie over zelfsturing’ (@) is speciaal door haar ontwikkeld voor ondernemingsraden.

Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven