WNRA & OR

10 september 2019, BCN, Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

12 november 2019, BCN, Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

TIP: Op 9 mei vindt het congres WNRA & consequenties voor de or plaats. Tijdens dit congres hoor je precies wat er met de komst van de WNRA gaat veranderen, wat dit betekent voor de rol en positie van de or én hoe je nu al proactief kunt anticiperen. Meer informatie en aanmelden >

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt 1 januari 2020 in werking. Het is van belang dat ondernemingsraden bij de overheid goed voorbereid zijn om met de gevolgen van deze wetgeving aan de slag te gaan. Daarvoor zorgt deze studiedag.

De verandering van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht betekent op enkele kernthema’s een belangrijke wijziging. Kennis van die veranderingen helpt je te anticiperen. Wij selecteerden de belangrijkste veranderingen voor jou.

Zijn er onderwerpen die in het licht van de afschaffing van de ambtelijke rechtspositie aangepast moeten worden, maar die tegelijk een grondige herziening vergen, en waar een or een mogelijke (belangrijke) rol in gaat spelen? Hoe belangrijk is een adequaat sociaal plan en hoe werkt dat na de normalisatie? Hoe gaat de positie van de ondernemingsraad en het GO en de onderlinge relatie veranderen? Wat moet de rol en functie van de or bij invoering en voorbereiding zijn?

Wat leer je?

 • Je bent in één dag ben je op de hoogte van de essentiële wijzigingen die je als or-lid moet weten
 • Je weet je welke acties je moet ondernemen
 • Je kent de actiepunten en weet waarom een aanpassing noodzakelijk is
 • Je kunt tijdig de noodzakelijke acties plannen en efficiënt afstemmen
 • De bijeenkomst heeft het karakter van een actieve workshop; je gaat met een concrete actiepuntenlijst naar huis

Na afloop van deze studiedag:

 • Ben je, ook als ondernemingsraad, vertrouwd met de belangrijkste wijzigingen door de normalisering van de ambtelijke rechtspositie
 • Beschik je, ook als OR/OR-lid, over een concrete actiepuntenlijst om de wijzigingen in jouw organisatie tijdig voor te bereiden

Doelgroep

Ondernemingsraden en GO-leden bij overheidsorganisaties die zich goed willen informeren over en zich willen voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden

Hiervoor kun je contact opnemen met:

Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26
E-mail: incompanytrainingen@vakmedianet.nl

 

Programma

9.30 – 10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 11.15 uur
Behandeling van de hoofdlijnen van de normalisering van de rechtspositie:

 • De belangrijkste wijzigingen worden (interactief) op een rij gezet

11.15 uur
Pauze

11.30 – 12.30 uur
Impact van de normalisering op or-onderwerpen:

 • Van eenzijdig naar tweezijdig: wat betekent dat?
 • Vaststelling van een sociaal statuut: hoe gaat dat en positie or en GO?
 • De rol en functie van de or en de veranderingen betreffende de WOR en de positie van de or bij voorbereiding en implementatie van de Wnra
 • Overgangsrecht en invoering Wnra

12.30-13.30 uur
Lunchpauze

13.30 – 14.45 uur
Regie op de implementatie: een projectmatige aanpak met o.a.:

 • Draaiboek implementatie normalisering voor de or en het GO
 • Welke acties zijn voor iedere partij in deze vereist?
 • Belang van samenwerken i.p.v. gescheiden optreden
 • “plan the work en work the plan”

14.45 – 15.00 uur
Pauze

15.00 – 16.00 uur
Vervolg regie op de implementatie

16.00 – 16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Peter Heymann

Drs. Peter Heymann Peter heeft, een eigen trainings-, coachings- en adviesbureau. Hij is actief als inleider en schrijver van boeken over arbeidsverhoudingen. Peter is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden bij veranderings-, fusie-, en samenwerkingsprocessen met ruime ervaring binnen overheidsorganisaties.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven