Arbeidsverhoudingen

De OR en het versterken van arbeidsrelaties

Serie OR in Bedrijf Thema

dhr. Nico Siffels, Jeske Leeters, Kees Schilder

Omschrijving

Arbeidsverhoudingen gaan over alle vormen van samenwerking én confrontatie tussen werknemers en werkgevers. In de kern gaan arbeidsverhoudingen dus om mensen en hun werk in een organisatie. De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn momenteel sterk in beweging vanwege de economische en maatschappelijke dynamiek die aan vrijwel geen enkele organisatie voorbijgaat. Reorganisaties, flexibilisering en een razendsnelle globalisering zijn ontwikkelingen waar veel organisaties mee te maken hebben.

Ook op de arbeidsmarkt is er sprake van fundamentele veranderingen: ontgroening, vergrijzing, het Nieuwe Werken en een toenemende individualisering hebben een enorme impact op de participatie, productiviteit en betrokkenheid van werknemers.

Een ondernemingsraad vervult bij de dialoog over het optimaliseren van de arbeidsverhoudingen binnen de eigen organisatie een zeer waardevolle rol. Het (beter) verbinden van de belangen van de onderneming enerzijds en die van de personen werkzaam in deze onderneming anderzijds, behoort
volgens de auteurs tot de kern van het OR-werk.

Deze publicatie is geschreven voor iedereen die zich graag wil verdiepen in het bijzonder dynamische thema ‘arbeidsverhoudingen’ en zijn inzicht wil vergroten in de actuele ontwikkelingen en de vraagstukken waar organisaties zich momenteel voor gesteld zien. En zich wil laten inspireren door een aantal concrete, innovatieve oplossingen vanuit de praktijk.

Achtergrond van de auteurs
Jeske Leeters is senior adviseur en specialist op het gebied van arbeidsverhoudingen.
Kees Schilder is trainer en begeleidt oa bijeenkomsten op het gebied van medezeggenschap, betrokkenheid en dialoog.
Nico Siffels is senior adviseur en wordt vaak ingezet bij het herstellen van arbeidsverhoudingen.
Alle auteurs zijn verbonden aan MEDE.

Naar boven