De Europese ondernemingsraad

Een handboek voor de praktijk

John Snel, Mariëlle van der Coelen, Petra Molenaar, Sjef Stoop

Omschrijving

Nieuwe Wet op de Europese Ondernemingsraad
Het van kracht worden van een nieuwe Wet op de Europese Ondernemingsraad in 2011, vroeg om een grondige herziening van het oude handboek uit 1997.

Je krijgt met dit handboek een grondige uiteenzetting van:

  • de richtlijn en de wet op de EOR
  • de inhoud en praktijk van het EOR-werk
  • wat er geregeld moet en kan worden in de overeenkomst

Het deel over de praktijk is aanzienlijk uitgebreid op basis van alle ervaring die de EOR-Service van FNV Formaat in de loop der jaren heeft opgedaan.

Word je in je dagelijkse praktijk met vragen geconfronteerd? Dit handboek helpt om antwoorden te vinden!

Doelgroep:
Het richt zich op de eerste plaats op Nederlandse leden van EOR’s. In de verwijzingen naar de regelgeving ligt dan ook de nadruk op de WEOR 2011, maar voor leden van niet-Nederlandse EOR’s wordt waar nodig ingegaan op de EOR-wetgeving in andere landen.


Achtergrond van de auteurs:

De auteurs zijn allen als adviseur verbonden aan de FNV Formaat EOR Service.

Naar boven