De ondernemingsraad van de toekomst

Omschrijving

De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet in het glas van de toekomst kijken, maar ook de medewerker van nu moet meer en meer de ‘creator’ van zijn eigen loopbaan worden! Ook kunnen we constateren dat het beeld van de nieuwe medewerker binnen de onderneming van nu ontstaat. Deze is meer en meer op zoek naar de onderneming die bij hem/haar past en pleegt veel eerder exit als dat in zijn/haar carrièrelijn nodig is.

Het betekent dat ook de ondernemingsraad zich zal moeten aanpassen en dus ook mee moet veranderen. Van een soort “politieagent” in de zin van de oude Wet op de ondernemingsraden (WOR) zal de veranderslag moeten worden gemaakt naar de strategische en dus ook in het strategisch beleid van de onderneming meedenkende or. Een or die zijn meerwaarde aantoont door een constructieve maar ook kritische “sparringpartner” van de ondernemer te worden.

Dat betekent van een gemiddelde or een stevige krachtsinspanning, maar tevens ook een geweldige uitdaging om een substantiële rol in de ontwikkelingsrichting van de onderneming en de medewerker daarin te spelen!

In dit boek geeft Peter Heijmann zijn toekomstvisie gecombineerd met de nodige praktische handvatten voor bestuurders, ondernemingsraden en or-leden die met deze veranderende, maar ook zeer boeiende materie, te maken krijgen.

Naar boven