De praktijk van de medezeggenschap

J.H.J. van den Hurk

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Deze bundel De praktijk van de medezeggenschap bevat een selectie uit de artikelen die Gianni van den Hurk sinds 2005 schreef voor het tijdschrift OR Magazine en diens voorganger Praktijkblad voor Medezeggenschap.
De artikelen behandelen uiteenlopende thema’s als het inwerken van nieuwe OR-leden, het organiseren van een goed adviestraject, hoe te handelen bij fusies en reorganisaties, formeel en informeel contact met de bestuurder, etc. Alle artikelen zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de ondernemingsraad, en de achterliggende idee is altijd om ondernemingsraden te steunen bij het vinden van goede oplossingen.

De artikelen zijn ingedeeld in vier thema’s:
• Werk in uitvoering
• Wetgeving
• Bestuurder en or
• Communicatie en proces

Achtergrond auteur:
Gianni van den Hurk was ruim dertig jaar actief op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij adviseerde in vele bedrijven en instellingen bij het opstellen of vernieuwen van sociale plannen, harmonisatieregelingen, functiewaarderingstrajecten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Ook ondersteunde hij bij reorganisatietrajecten, fusies en bedrijfssluitingen.

Naar boven