Het nieuwe arbeidsrecht

Serie OR in Bedrijf Thema

dr.mr. S.F.H. Jellinghaus, mr. L. van Eijnden, mw. mr.drs. P. Maarsen

Omschrijving

Nu de Wet werk en zekerheid alweer meer dan een jaar inwerking is getreden, is een nieuwe druk van Het nieuwe arbeidsrecht gerechtvaardigd. Hierin zijn de laatste wijzigingen in verwerkt, waaronder de bekend geworden ministeriele regelingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de eerste rechtspraak en evaluatieresultaten.
De positie van de ondernemingsraad wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

Achtergronden auteurs:
Dr.mr. Steven Jellinghaus (1969) is advocaat-partner en register-mediator verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg. Aldaar richt zijn praktijk zich op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht en het sportrecht. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij daar gepromoveerd op het onderwerp harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie en overname. Hij heeft vele publicaties op zijn naam en
verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Mr. Lieke van den Eijnden (1988) is sinds 2011 als advocaat werkzaam bij De Voort Advocaten | Mediatorste Tilburg. Naast het medezeggenschapsrecht richt zij zich op het (individuele en collectieve) arbeidsrecht en het privacyrecht. Daarnaast schrijft ze regelmatig mee aan artikelen en boeken.

 

Naar boven